Dupa ce statul roman a investit in reconsolidarea Muzeului Aurului din loca­litatea hunedoreana Brad peste 50 de miliarde de lei vechi, cladirea a fost vanduta Centrului Ortodox Filocalia (COFB) cu doar 100.000 de lei. Mai mult, exponatele din aur nativ, adapostite aici de peste 2000 de ani, sunt noua tinta a COFB. Tranzactia a fost incheiata prin incalcarea Legii 422/18.07.2001, prin care Primaria Brad avea drept de preemptiune, si se afla in prezent pe masa procurorilor si a instantelor de judecata.

Afacerea a inceput imediat dupa inchiderea prin HG 1008/2006 a ultimei exploatari de aur din zona hunedoreana Brad, mina Gura Barza, ce se afla in ju­ris­dictia Companiei Nationale CAF Minvest Deva, filiala Bradmin. Chel­tuie­li­le aprobate de Guvernul de la acea vre­me, atat pentru inchiderea obiectivului mi­nier, cat si pentru ecologizarea zonei, insumau peste 14,6 milioane de lei. Din aceasta suma, Ministerul Economiei a repartizat, prin HG, suma de trei milioa­ne de lei catre  Minvest Deva, pentru con­solidarea si reabilitarea cladirii Mu­ze­ului Aurului. Costul final al repa­ra­tiilor prin programul guvernamental de ecologizare s-a ridicat, potrivit con­du­cerii Minvest, la aproximativ 50 de mi­li­ar­de de lei vechi, lucrarile fiind fi­na­­lizate la inceputul anului 2009.

„Pregatisem 150.000 de lei”


Datoriile acumulate in timp de filiala Bradmin a companiei Minvest Deva au condus la deschiderea procedurii de in­sol­venta, cererea fiind inregistrata la Tribunalul Hunedoara in luna octom­brie 2008. Activ al Bradmin, cladirea Muzeului Aurului este achizitionata de Minvest (factura nr. 913/17.07.2008), dupa ce in prealabil aceasta fusese pusa sub sechestru de Directia Generala a Finantelor Publice Hunedoara. Pretul tranzactiei, 90.050 de lei.

„La momentul tranzactiei, cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare, iar renovarile au depasit ulterior suma de 50 de miliarde de lei vechi”, sustine fostul director al Minvest, Pompiliu Crai. Numai ca acesta a omis sa intabuleze cladirea in pro­prie­tatea Minvest la Cartea Funciara, ceea ce a condus la o revanzare a acesteia de catre lichidatorul Bradmin. Desem­nat de judecatorul sindic, lichidatorul com­paniei Minvest Deva Filiala Brad­min, firma IT Management Advisors SPRL, filiala Deva, prin asociatul coor­donator Ion Tudor, profita de neglijenta lui Crai si, un an mai tarziu (16.09.2009) revinde imobilul catre un ONG, Centrul Ortodox Filocalia din Bucuresti (COFB), de altfel singurul participant la licitatie. Tran­zactia se parafeaza la pretul de por­nire in licitatie, de doar 100.000 de lei, in contextul in care valoarea renovarii imobilului era de peste 50 de miliarde de lei.

„Eu sunt cumparator de buna cre­dinta si in acest caz ce era sa fac, sa pla­tesc mai mult decat s-a cerut?! Oricum pregatisem o suma maxima de 150.000 de lei”, explica Nick Teodoreanu, repre­zentantul COFB.

Exponatele - la Trezorerie, vanzarea - intre Parchet si Instanta


Pentru acesta, afacerea este una mai mult decat profitabila daca tinem cont si de conditiile de plata. Potrivit procesului verbal de licitatie (nr. 402/25.08.2009) pretul se va achita astfel: „10.000 de lei au fost platiti cu titlu de garantie din pretul de pornire al licitatiei, restul de 90.000 de lei vor fi achitati in termen de maximum un an de la data incheierii prezentului proces verbal”.

„Eu nu vreau decat sa pastrez statutul de muzeu al cladirii, pentru ca aceia care au fali­me­ntat societatea voiau sa-l transforme in motel”, spune Teo­do­reanu. El a adaugat ca, „daca e ceva ilegal, sa raspunda vinovatii, eu astept sa scoata la licitatie si terenul si voi face demersuri pentru a aduce exponatele inapoi si sa fac un parteneriat public-privat”. Odata cu inceperea renovarii, ex­ponatele din aur nativ au fost depo­zi­tate la Trezoreria din Brad, iar cele care au doar importanta geologica se afla in cladirea Casei de Cultura din aceeasi localitate.

„Colectia nu e clasificata si nu are o valoare de inventar, dar din punct de vedere stiintific valoarea este una inestimabila, exponatele fiind unice in lume“, explica Pompiliu Crai, in opinia caruia „aceasta vanzare a muzeului este una total ilegala si miroase clar a es­cro­cherie“.

De aceeasi parere este si pri­ma­rul din Brad, Florin Cazacu. „Lichi­datorul a vandut un activ care nu-i apartinea, iar primaria, chiar daca po­trivit legii avea drept de preemp­tiune, imobilul facand parte din pa­tri­mo­niul istoric, nici macar nu a fost no­tificata, iar imobilul nici macar nu a fost evaluat”, acuza Cazacu. Conform Legii 422/18.07.2001, „monu­mentele istorice aflate in proprietatea persoa­ne­lor fizice sau juridice de drept privat pot fi van­dute numai in conditiile exercitarii dreptului de preemptiune al statului roman prin Ministerul Culturii si Cul­telor, pentru monumentele isto­rice cla­sate in grupa A, sau prin ser­viciile publice deconcentrate ale MCC, pentru monumentele istorice clasate in grupa B, ori al unitatilor administrativ-teri­to­riale, dupa caz, sub sanctiunea nulitatii absolute a vanzarii”.

Astfel, vanzarea Muzeului Aurului de­vine ilegala daca tinem cont si de faptul ca, in Monitorul Oficial din 16 iulie 2004, ministrul Cultelor de la acea vreme, Razvan Teo­do­rescu, semneaza ordinul privind aprobarea listei monumentelor istorice. Pe aceasta lista, la pozitia 204, regasim „HD-II-a-B-03263.05 Ansamblu urban str. Independentei 3-9,17, 4-10, din muni­cipiul Brad”, la prima adresa pu­tand fi regasit si astazi Muzeul Aurului. „Acest lichidator este mai presus de lege, poate doar Parchetul sa descurce aceasta escro­cherie, iar instanta sa se pronunte ur­gent in acest caz”, a precizat primarul din Brad, de altfel, si initiatorul cam­pa­niei „Salvati Muzeul Aurului”.

In pre­zent, cazul Muzeului Aurului din Brad se afla pe masa instantelor de judecata, ju­decatorii urmand sa se pronunte asu­pra vanzarii catre COFB, a dreptului de preemptiune invocat de primarie, dar si sa dea o hotarare care „sa tina loc de act autentic”. In schimb, asociatul coor­do­nator Ion Tudor al IT Management Advisors SPRL, filiala Deva, face obiectul cercetarii Par­chetului de pe langa Tribunalul Hunedoara.


Muzeul Aurului Romanesc


La Muzeul Aurului din Brad  s-a adunat cea mai mare colectie de piese din aur nativ din Europa, cu forme spectaculoase precum: steagul dacilor, soparlele din aur, harta Romaniei in aur si un cristal pentagonal, unic in lume. Aici au fost adapostite din 1896 aproximativ 500 de kilograme,
cat cantaresc cele 1.305 exponate din aur nativ, piese extrase din minele de aur de-a lungul vremii de minerii angajati la filialele Minvest. Pe langa acestea exista  si un esantion de diamante si o colectie de peste o mie de flori de mina. Exponatele au fost atractia unor expozitii internationale, precum cea de la Paris - 1937 sau München - 2003.