În selecţia lunii curente au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la data de 21.12.2012.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:
- Deconturi cu compensare şi restituire care totalizează 1.216,08 mil. lei, din care se compensează suma de 41,81mil. lei şi se restituie suma de 1.174,27 mil. lei;
- Deconturi cu compensare integrală în valoare de 51,18 mil. lei;
- Deconturi cu compensare parţială în valoare de 16,89 mil. lei, iar suma de 155,95 mil. lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.174,27 mil. lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează: Tranşa I (14 ianuarie): respectiv 432,61 mil. lei; Tranşa II (29 ianuarie): respectiv 741,66 mil. lei.