Acordul privind nivelul de calitate al serviciilor (SLA), este una dintre componentele esențiale ale relației contractuale dintre client și furnizor. Cele mai mari provocări întâmpinate de cele două părți la întocmirea unui SLA sunt cauzate de natura globală a serviciilor Cloud. Contractele se întind adesea pe mai multe jurisdicții, cu diferite cerințe legale aplicabile, în special în ceea ce privește protecția datelor. În plus, diferitele servicii de Cloud și modele de implementare necesită diferite tipuri de SLA, ceea ce provoacă confuzie și împiedică adoptarea acestor soluții.
 
“Transparența generează credibilitate iar regulile asigură supraviețuirea, acestea sunt principalele atribute pe care Comisia Eurpeană le promovează. Consider că mediul de business autohton trebuie să susțină acest demers prin crearea unei instanțe de test.”, Alex Trifu 
Sales Manager HyperCubic IT Outsourcing.
 
Ghidul va explica, într-un limbaj simplu, aspectele ce privesc calitatea, disponibilitatea și fiabilitatea serviciilor, nivelul de securitate, calitatea serviciilor de asistență asigurate de furnizor și managementul datelor stocate în Cloud.  
 
Odată implementat, ghidul va ajuta utilizatorii de servicii Cloud să micșoreze costurile aferente. De asemenea, acesta va crește nivelul lor de încredere în astfel de servicii printr-o delimitare clară a elementelor esențiale oricărui contract cu furnizorii. 
 
“Mai multă încredere în serviciile de tip Cloud Computing înseamnă mai multe venituri pentru companiile active în piața digitală Europeană”, a declarat vice-președintele CE, Viviane Reding.
 
Documentul a fost elaborat de un CSIG (Cloud Select Industry Group) format din instituții ale industriei, precum Cloud Security Alliance și Agenția Europeană pentru Securitatea Rețelelor Informatice și a Datelor (ENISA), experți juridici și furnizori de servicii IT.
 
Potrivit Comisiei Europene, documentul CSIG este un prim pas spre formarea unui standard pentru terminologia contractelor SLA.  
 
“Este aceeași intenție că și în cazul reformei de protecție a datelor în UE, ce are ca scop stimularea încrederii. O piață unică digitală și competitivă are nevoie de standarde înalte de protecție a datelor. Consumatorii din UE și întreprinderile mici își doresc clauze contractuale sigure și corecte. Noile acțiuni ale industriei sunt un pas în direcția corectă.”, a mai declarat vice-președintele CE, Viviane Reding. 
 
Urmează ca CE să testeze noile reguli, alături de clienții ce utiliează deja acest tip de servicii, iar apoi să discute rezultatele cu Grupul de experți privind contractele Cloud Computing, stabilit de Comisia Europeană în octombrie 2013.
 

Articol semnat de Cătălina Zaharia, PR & Marketing Executive  HyperCubic IT Outsourcing