Valoarea agregată pentru vânzarea capitalului social al BMR a fost stabilită la 39 de milioane de euro. La data finalizării tranzacției de vânzare, OTP Bank va rambursa integral către BCP finanțarea intragrup acordată în prezent BMR de către BCP, în valoare de aproximativ 150 de milioane de euro.

Impactul tranzacției asupra ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază la nivel consolidat este estimat a fi nesemnificativ pentru BCP, reflectând o pierdere de 34 de milioane de euro, pentru care a fost constituit un provizion în contul de profit şi pierdere la nivel consolidat pentru prima jumătate a anului 2014, compensată de o diminuare a activelor ponderate la risc în valoare de 351 de milioane de euro, aşa cum au fost deja considerate în calculul preliminar al indicatorilor de capital recent raportați pentru 30 iunie 2014 (12,5%, conform criteriilor graduale de implementare, 9,0% după implementarea integrală).