Consilierii municipali ai Capitalei ar putea aproba, vineri, în şedinţă, acordarea unui milion de lei din fondul de rezervă aflat la dispoziţia municipalităţii pe anul 2012, pentru susţinerea echipei de handbal feminin Oltchim Râmnicu Vâlcea la competiţiile internaţionale.


De asemenea, membrii CGMB vor mai lua în discuţie şi o serie de proiecte de hotărâre care vizează dezvoltarea infrastructurii Capitalei, precum declanşarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică 'Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu', în vederea continuării şi finalizării lucrărilor de interes public local, aprobarea exproprierii imobilelor în vederea continuării şi finalizării lucrării de utilitate publică ''Dublarea Diametralei N-S pe tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan, etapa 1 din tronsonul Buzeşti-Berzei-Vasile Pârvan-B.P.Hasdeu-Uranus-Calea Rahovei''.

Pe ordinea de zi a şedinţei mai figurează şi majorarea bugetului propriu al municipiului Bucureşti pe anul 2012 cu sume alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea achiziţionării de aparatură medicală de urgenţă şi modificări în structura veniturilor bugetului local pe secţiuni, dar şi prelungirea contractului de închiriere a sediului actual al PMB.

Consilierii mai discută vineri şi despre proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în Calea Griviţei nr. 100-102, sector 1, în suprafaţă de 1.500 mp, teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Bucureşti, necesar realizării unui imobil cu destinaţia de birouri, servicii, hotel, comerţ, locuinţe, servicii bancare, multiplex-cinema, aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ''Reconfigurare intersecţie Şos. Pantelimon - Bd. Chişinău şi pasaj rutier denivelat subteran'', integrarea tarifară pentru sistemul de transport public din Municipiul Bucureşti.

Un alt proiect important al şedinţei este şi cel privind delegarea gestiunii serviciului public de salubritate pe raza sectorului 5 din Bucureşti, dar şi cel prin care se solicită Guvernului emiterea unui act normativ privind transmiterea către municipalitate a dreptului de administrare asupra spaţiilor tehnice neutilizate adiacente galeriilor de metrou. Printre proiectele de hotărâre ale CGMB care se vor supune aprobării mai sunt cel referitor la Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de management, precum şi cel al evaluării managementului la instituţiile publice de cultură.