Numărul certificatelor verzi tranzacţionate în iulie 2012 pe Piaţa Centralizată a Certificatelor Verzi s-a ridicat la 36.900 de unităţi, din care 15.200 certificate verzi în prima sesiune şi 21.700 în cea de-a doua, conform datelor publicate de operatorul pieţei de energie OPCOM.


În prima sesiune din iulie, au fost lansate cinci oferte de cumpărare şi 32 de vânzare. Preţul de închidere a fost de 241,05 lei/certificat. În cea de-a doua sesiune au fost lansate opt oferte de cumpărare şi 26 de vânzare, preţul de închidere fiind de 240,98 lei/certificat.

De la începutul anului, pe PCCV au fost tranzacţionate 388.003 certificate verzi.Certificatul Verde este un document care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie.

Sursele regenerabile eligibile să participe în sistemul de tranzacţionare a Certificatelor Verzi sunt energie hidro utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW, energie eoliană, energie solară, energie geotermală şi gazele combustibile asociate, biomasa, biogaz, gaz de fermentare a deşeurilor şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate.

Cota anuală obligatorie pentru 2012 este de 8,3% din energia electrică furnizată de fiecare furnizor consumatorilor finali. Nivelul ţintelor naţionale privind ponderea de energie electrică în consumul final de energie electrică în perspectiva anilor 2015 şi 2020 este de 35% şi, respectiv, 38%.