In cele 403 unitati protejate din Ro­mania, singurele structuri locale inca­drate in conceptul de economie so­ciala, sunt angajate aproximativ 1.500 de persoane cu dizabilitati. La noi in tara insa, numai cinci din 100 de persoane cu astfel de probleme lu­creaza. „Alianta pentru Dezvoltarea Eco­nomiei Sociale” isi propune sa promoveze dezvoltarea economica prin crearea de locuri de munca la nivel national pentru persoanele supuse riscului de excluziune sociala.

Fundatia „Alaturi de Voi” Romania imple­menteaza, in parteneriat cu Direc­tia Generala Protectia Persoanelor cu Handicap, Fundatia Motivation Roma­nia, Directia Generala de Asistenta Socia­la si Protectia Copilului Iasi si Cooperativa Sociala „Il Poliedro”, din Italia, proiectul „Alianta pentru Dez­voltarea Economiei Sociale”, cofinantat din Fon­dul Social European prin Pro­gramul Ope­rational Sectorial Dezvol­tarea Resur­selor Umane 2007-2013. Bu­getul total va fi de 18.408.995 de lei (4,3 mil. euro), din care 18.040.815 lei re­prezinta finantare nerambursabila. Prin­cipalul obiectiv al proiectului de­rulat intre 1 iulie 2010 si 30 iunie 2013 este promovarea struc­turilor economiei so­ciale ca instrumente flexibile si du­rabile in scopul crearii de locuri de munca pentru persoanele su­­puse riscu­lui de excluziune sociala.

Conceptul de economie sociala - care se refera la activitatile care folosesc me­ca­nisme economice pentru atingerea unor scopuri sociale - nu este definit si reglementat legislativ. Singurele struc­turi care exista pe piata in acest sens sunt unitatile protejate - structuri econo­mice in care cel putin o treime dintre an­gajati sunt persoane cu dizabilitati - al caror numar se ridica la 403 (firme, or­ganizatii neguvernamentale, persoane fizice auto­rizate sau cooperative mes­tesuga­resti). In cadrul acestora sunt an­gajate aproxi­mativ 1.500 de persoane cu diza­bilitati. La noi in tara insa, numai cinci din 100 de persoane cu astfel de probleme lucreaza.


Legislatia nu prevede sanctiuni pentru angajarile fictive


Firmele cu peste 50 de angajati ar trebui sa aiba, potrivit legii, 4% dintre angajati persoane cu handicap, in sens contrar fiind obligate sa vireze la bugetul de stat salariile minime brute pe eco­nomie aferente pozitiilor vacante ne­ocu­pate de catre persoane cu dizabilitati. Ar putea, de asemenea, sa cheltuiasca sume­le respective pentru achizitionarea de pro­duse si servicii de la unitati pro­tejate. In contextul in care nu exista informatii actualizate pe site-urile insti­tutiilor de stat privind avantajele pentru persoanele juridice, publice si private, firmele pre­fera, in general, sa dea banii la stat. Mai mult, din cauza ca nu exista un cadru legal privind monitorizarea si sanctio­narea acelor unitati protejate care au an­gajate fictiv persoane cu diza­bilitati, mul­te firme au obtinut acre­ditarea ca uni­tati protejate doar pentru a evita sa plateasca taxele. „Managerii s-au gandit sa isi infiinteze ei insisi unitati protejate.

«Intr-o unitate trebuie sa am 30% per­soane cu handicap angajate. Dar eu anga­jez o persoana cu handicap si una sanatoasa, prin urmare am deja proportia de 50% si nu mai dau taxele la stat, dar imi dau banii din firma mea in propria mea unitate protejata», isi spun ei. In plus, se mai duc si la alte firme si le propun sa incheie contracte cu unitatile lor prote­jate in loc sa dea bani la stat. Si asa se fac afaceri. Sunt persoane care nu lucreaza efectiv acolo, deci s-au folosit de acei oameni, de certificatul lor, poate le si dau ceva, dar asta nu inseamna eco­nomie sociala”, a explicat pentru „Fi­nanciarul” Angela Achitei, managerul proiectului.


Doar 10% din unitatile protejate s-au inscris pe site-ul proiectului


Pe site-ul unitatiprotejate.ro, parte din proiect, se afla o baza de date cu toate unitatile protejate care intr-adevar exista si fac activitati. „Din 403 doar putin peste 40 s-au inscris pe site-ul nostru dupa ce i-am invitat. Noi am avut surpriza sa vedem, in momentul in care i-am rugat sa se inscrie pe site, ca erau contrariati, nu stiau nici ce inseamna, desi erau acreditati”, a mai spus Achitei. Fundatia va intocmi un ghid pe care il va trimite catre cele mai mari companii din tara, pentru a promova astfel produ­sele rea­lizate in unitatile protejate. „Vrem sa se faca licitatiile pe site, sa fie totul tran­sparent si corect”, a subliniat mana­gerul proiectului.

In cadrul proiectului va fi realizat un studiu comparativ intre legislatia roma­neasca si cea a tarilor Uniunii Europene privind dezvoltarea structurilor de eco­no­mie sociala. In acelasi timp, se va ur­mari dezvoltarea capacitatii profesionale a 910 reprezentanti ai institutiilor pu­blice, ONG-urilor, agentilor economici si persoanelor cu dizabilitati, pe tema struc­turilor de economie sociala. Un alt obiec­tiv este reprezentat de consolidarea si dez­voltarea celor trei unitati protejate ale ADV Romania din Iasi, Constanta si Tar­gu-Mures si a unitatii protejate a Fun­datiei Motivation Romania din Bucuresti - Ilfov. Nu in ultimul rand, 284 de persoa­ne cu dizabilitati, tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institu­tionalizat de protectie a copilului, persoa­ne afectate de HIV/SIDA si persoane din alte grupuri vulnerabile din judetele Iasi, Constanta si Targu-Mures, vor beneficia de cursuri in unul sau mai multe domenii precum IT&C, legatorie-tipografie, artizanat, pic­tu­ra, croitorie, confectionare de luma­nari decorative sau antreprenoriat.

O unitate de succes


Fundatia Motivation Romania si-a inceput activitatea in 1995 cu pro­ductia de scaune rulante si distri­butia acestora catre persoanele cu dizabilitati. In 2009, a fost creata societatea Motivation SRL, care este acreditata ca unitate prote­jata. Aceasta distribuie echipa­mente aju­tatoare pentru per­soanele cu diza­bilitati, precum scaune rulante, ca­dre de mers, dar si alte produse. Cele mai multe contracte sunt intoc­mite cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. De ase­me­nea, in cadrul unitatii protejate mai functioneaza o tipografie, precum si un departament care se ocupa cu adaptarea autovehi­cu­lelor pentru a putea fi conduse de persoane cu dizabilitati, cu certi­ficat si omolo­gare de la Registrul Auto Roman. „Avem persoane cu dizabilitati angajate in Departa­men­tul de management, in Servi­ciul contabil-financiar, precum si receptioneri in cadrul fundatiei. In firma, avem un director de vanzari in scaun rulant si colegi cu diza­bilitati care lucreaza in activitatea de asamblare a scaunelor rulante. Fundatia are la nivel national echi­pe de distributie a scaunelor - fiecare fiind formata dintr-o per­soana in scaun rulant, un kinetoterapeut si un asistent social sau un psiholog. In total, avem angajate 25 de persoane cu dizabilitati dintre cei 120 de salariati ai fundatiei si ai societatii comer­ciale”, a declarat pentru „Financiarul” Cristian Ispas, directorul general al Fundatiei Motivation. Atelierul de tipografie din cadrul unitatii protejate va fi dezvoltat in cadrul proiectului.