Iasiul isi modernizeaza cel mai mare campus studentesc, „Tudor Vladimirescu”, si demareaza procedurile pentru constructia unei noi autogari. Ambele proiecte urmeaza sa fie realizate cu fonduri europene. Totodata a fost semnat contractul de finantare pentru dotarea centrului SMURD regional cu utilaje si echipamente pentru situatiile de urgenta pentru cele sase judete ale Moldovei.

Iasiul este primul oras din tara care va demara un am­plu proiect de mo­der­ni­zare al celui mai mare campus studentesc din regiune. Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi a obtinut finantare pentru lu­crari de modernizare a spatiilor de cazare, dar si de agrement pen­tru studenti.

Contractul sem­nat de catre rectorul uni­ver­sitatii Ioan Giurna impreuna cu secretarul de stat in Minis­terul Dezvoltarii Regionale si Lo­cuintei (MDRL), Razvan Mur­geanu, si presedintele Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, Constantin Apostol pre­vede investitii de 14,6 milioane de euro.


Securizarea cartierului studentesc


Proiectul numit „Reabili­ta­rea si modernizarea cam­pu­su­lui universitar «Tudor Vla­dimirescu»” vizeaza inlocuirea in­stalatiilor termice si electrice din 12 camine, realizarea unui sis­tem de cogenerare astfel incat studentii sa plateasca su­me cat mai mici la curent sau cal­dura, construirea a doua tere­nuri de sport, a unei can­tine care va putea deservi 8.500 de persoane, precum si a unui sistem de imprejmuire a cam­pusului prin care studentii sa aiba acces doar pe baza de car­tela. „Inauguram primul pro­iect al unui campus universitar din tara. Vor fi aici conditii care nu erau acum 30 de ani, cand eram noi studenti. Putem lauda Iasiul, care a fost primul oras cu o asemenea initiativa. Am sem­nat acum contractul de finan­tare. Stiu ca este greu cu con­tractele de lucrari, care se lasa asteptate, dar va asiguram ca in momentul cand aceste contracte vor fi semnate, mi­nisterul va vira 30 la suta din su­me, pentru ca firmele con­tractante sa se poata apuca imediat de treaba”, a spus Razvan Mur­geanu.

Campusul studentesc „Tu­dor Vladimirescu“, aflat in ad­mi­nistrarea Universitatii Teh­nice „Gheorghe Asachi” din Iasi, are in componenta 21 de ca­mine si a avut in anul uni­ver­sitar trecut o capacitate de apro­ximativ 7.500 de locuri.


Se cauta amplasament pentru o noua autogara


Un alt proiect a carui va­loa­re se ridica la aproximativ 19 mili­oane de euro si care se afla inca in faza studiilor este cel pri­vind construirea unei auto­gari mo­derne. Municipalitatea ieseana a facut primele de­mer­suri pentru construirea unei autogari mo­derne, solicitand sprijinul unor firme care sa vina cu solutia opti­ma privind amplasamentul. Pri­maria Iasi a organizat o licitatie pentru in­toc­mirea studiului de feza­bilitate pentru proiectul „Centrul internodal de transport Autogara Iasi”, care va beneficia de finantare europeana de 18,7 milioane de euro, fiind inclus in lista prioritara de proiecte din Planul de Dezvoltare Integrata pentru Polul de Crestere. In principiu, oficialii Pri­ma­riei ofera doua solutii pentru viitorul amplasament al auto­garii: pe locul depoului de tram­vaie de la Gara sau la garajul RATP din zona Tudor Vladi­mi­rescu, de langa sediul Ser­viciului Judetean de Am­bulanta. Prima optiune este pre­ferata avand in vedere ca se pot concentra toate mijloacele de transport intr-un siungur loc - si cel feroviar si cel rutier, iar cea de-a doua ar fi potrivita, deoa­rece exista un spatiu mai mare, de aproape patru hectare.

La lici­tatia pentru dese­m­narea firmei care sa aleaga am­plasamentul autogarii s-au prezentat doua societati, din Belgia si Spania, care au cerut 475.204 lei, res­pectiv 302.520 lei. „Urmarim nu numai gasirea unui am­pla­sament potrivit, ci si realizarea unui plan de afa­ceri, solutia tehnica si un studiu geotehnic al zonei in care ur­meaza sa fie ridicata autogara noua”, a spus Mihail Dorus, direc­torul de stra­tegii al pri­mariei.


47 de autospeciale pentru SMURD regional


Un alt proiect regional este dotarea cu achizitionarea de utilaje si echipamente pentru situatiile de urgenta pentru cele sase judete ale Moldovei a centrului SMURD. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euronest (ADIE), organismul care se va ocupa de implementarea proiectului, are drept lider judetul Iasi, unde va fi stabilit si centrul regional de control al activitatii SMURD.

Proiectul, al carui contract a fost deja semnat, se va derula pe parcursul a doi ani, beneficiaza de un buget total de 47,67 milioane de lei. Fondurile structurale nerambursabile atrase vor fi utilizate pentru achizitionarea a 47 de autospeciale si echipamente de interventie, precum si a unui centrul mobil de comanda si control care va coordona activitatile de interventie la nivel regional. ADIE va participa la realizarea proiectului cu 953.000 de lei, reprezentand contributia financiara a solicitantului la cheltuielile eligibile, pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile. Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate se ridica la 39,23 milioane de lei (aproximativ 9,14 milioane de euro) si va fi obtinuta prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa 3, DMI 3.3 - Situatii de urgenta, mai exact SMURD Regional Nord-Est.

„Proiectul de achizitionare de echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si a acordarii asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat raspunde in mod direct nevoilor de securitate ale celor peste 3,7 milioane de locuitori din intreaga Regiune Nord-Est, prin asumarea unei strategii comune regionale de interventie si prin imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare derularii operatiunilor specifice situatiilor de urgenta”, a declarat Sebastian Tataru, purtatorul de cuvant al CJ Iasi. Cele sase judete membre ale ADIE vor fi implicate in mod egal in implementarea proiectului si vor participa la toate activitatile prevazute, de la pregatirea si derularea procedurilor de achizitie a echipamentelor la receptia si transmiterea drepturilor de folosinta a acestora catre inspectoratele judetene pentru situatii de urgenta.