Autoritatea de Management a Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) lanseaza, in luna august a.c.,  noi linii de finantare pentru Domeniul Major de Interventie 5.1 „Dezvoltarea si implementarea ma­surilor active de ocupare”. Fondurile totale alocate insumeaza 437.380.000 de lei, iar banii sunt impartiti in mod egal intre cele opt regiuni de dezvoltare, fiind incurajata promovarea initia­ti­velor locale pentru sprijinirea persoanelor aflate in somaj de lunga durata in vederea integra­rii/reintegrarii pe piata muncii.

In fiecare re­giu­ne de dezvoltare prin intermediul organismelor regionale POSDRU vor fi lansate linii de finantare specifice. Daca in cadrul unei regiuni numarul proiectelor depuse va fi foarte mic, in timp ce in alte regiuni sumele destinate vor fi epuizate, AMPOSDRU va putea lua in calcul realocarea fondurilor intre regiuni.

Certitudinea locului de munca aduce punctaj suplimentar


Proiectele trebuie sa aiba o valoare totala eligi­bila cuprinsa intre 50.000 de euro si 500.000 de euro (echivalentul in lei) si sa se desfasoare pe o pe­rioada cuprinsa intre minimum sase luni si maximum doi ani. Vor fi promovate proiectele care urmaresc in principal atragerea si men­ti­nerea a cat mai multor persoane pe piata muncii, in vederea obtinerii unei rate cat mai mari de ocupare. Valoarea contributiei solicitantului va fi de 9% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile in cazul institutiilor publice, 5% pentru firme si 2% pentru ONG-uri, sindicate, patronate.
 
Pentru a veni in sprijinul aplicantilor si in urma discutiilor avute cu reprezentanti ai principalelor categorii de beneficiari POSDRU - organizatii neguvernamentale, sindicate, patro­nate -, AMPOSDRU a decis modificarea Ghi­dului Solicitantului - Conditii Specifice pen­tru DMI 5.1. Draftul acestui document este pu­blicat pe site-ul www.fseromania.ro, pentru in­for­mare si con­sultare, iar conducerea Auto­ri­tatii de Manage­ment face apel catre toti cei interesati sa trimita propuneri de imbunatatire, continutul acestui document fiind foarte impor­tant, deoarece stabileste criteriile de eligibi­li­tate pentru soli­citant, parteneri, activitati, cheltuieli si grupul-tinta.

O modificare importanta vizeaza grila de evaluare, care, in noua forma, prevede un punctaj suplimentar pentru proiectele in care aplicantii se angajeaza sa asigure locuri de munca some­rilor implicati in programe de calificare, recali­ficare, mediere.

Somajul de lunga durata, in prim-plan pentru prima data


O alta noutate este ca se pune accentul in special pe reducerea somajului de lunga durata, care inregistreaza rate peste media Uniunii Europene. In prezent, persoanele aflate in somaj de o lunga perioada de timp intampina dificultati in adaptarea la cerintele pietei muncii, au o motivatie scazuta pentru cautarea si mentinerea unui loc de munca si, cel mai important lucru, calificarile lor nu-si mai gasesc utilitatea pe piata muncii.

Experienta furnizarii si implementarii servi­ciilor de ocupare a demonstrat necesitatea unei noi abordari a masurilor de rezolvare a pro­ble­melor acestui grup. Este nevoie de o noua gama de tehnici si instrumente distincte, luandu-se in considerare si efecte colaterale ale somajului cronic - cum ar fi cel psihologic, precum constien­ti­zarea pierderii pozitiei sociale, sentimentul de res­pingere, respectul de sine scazut. Astfel, po­trivit noului Ghid al Solicitantului - Conditii specifice, si cabinetele individuale psihologice sunt beneficiari eligibili pentru DMI 5.1.

Pentru a fi eligibil, grupul-tinta al proiectelor trebuie sa fie format din persoane cu domiciliul sau resedinta in regiunea in care se depune pro­iectul si care sa apartina uneia din urma­toarele categorii: persoane inactive (de exemplu, persoa­nele in varsta de peste 16 ani care desfasoara numai activitati casnice), persoane in cautarea unui loc de munca, someri, someri de lunga du­rata si persoane care au parasit timpuriu scoala, cu varsta minima de 16 ani.