Organismul Intermediar pentru IMM din cadrul Ministerului Economiei anunta inceperea perioadei de consultare publica pentru Ghidul Solicitantului aferent Operatiunii 1.1.2 - Sprijin pentru implementarea standardelor internationale. Perioada de consultare publica se va finaliza la data de 1 octombrie a.c. Documentul se gaseste si poate fi consultat pe site-ul oficial al OI IMM. Observatiile si propunerile in vederea imbunatatirii acestuia se vor transmite la adresa de e-mail fonduristructurale@minind.ro pana la data mentionata.  Alocarea financiara pentru acest apel de proiecte este de 90 de milioane de lei.