Nivelul cumulat al activelor nete ale Societăţilor de Investiţii Financiare (SIF) a fost de 5,7 miliarde lei, la sfârşitul lunii august a acestui an, în scădere cu 1,5% faţă de iulie şi cu 9,8% faţă de finele anului 2011, potrivit unui raport al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la 31 august a fost de 1,28 miliarde euro, cu 6,2% sub nivelul atins la finele lunii anterioare, scrie Agerpres.

În cursul lunii august, toate cele cinci SIF-uri au înregistrat corecţii în raport cu activele nete din luna anterioară, cuprinse între minus 0,4% la SIF Oltenia şi minus 3,2% la SIF Banat - Crişana.

Pe ansamblul anului 2012, nivelul activelor nete comparativ cu finele anului 2011 a înregistrat o creştere cu 2,5% la SIF Oltenia, celelalte SIF-uri având diminuări care pornesc de la 19,4% la SIF Transilvania şi până la 7,5% la SIF Banat-Crişana.

Nivelul preţurilor de închidere, la finele lunii august, spre deosebire de luna anterioară, înregistrează aprecieri la toate SIF, aprecieri care pornesc de la 1,6% la SIF Moldova şi ajung la 12,7% la SIF Transilvania. Analizată pe anul 2012, evoluţia preţurilor de închidere arată minus doar la SIF Transilvania (-5,3%).

În ceea ce priveşte structura activelor, în luna august investiţiile pe termen scurt au înregistrat corecţii la patru din cele cinci SIF iar creşterea medie înregistrată pe ansamblul SIF a fost negativă (-2,8%). Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt pe ansamblul SIF era, la finele lunii august, de 94,5% (94,4% anterior), iar ponderea acestor acţiuni în total active SIF a urcat uşor până la 61,8% faţă de 60,9% la finele lunii anterioare.

SIF Banat-Crişana avea, la finele lunii august, cea mai mare expunere pe acţiuni cotate din categoria investiţii pe termen scurt cu 67,9%,(65,6% anterior), urmată de SIF Moldova cu 67,8% (66,5% anterior), SIF Muntenia cu 64,5% (66,3% anterior), SIF Transilvania cu 56,0% (53,7% anterior) şi Oltenia cu 55,6% (55,0% anterior), comparativ cu media de 61,8% (60,9% anterior) înregistrată pe anasamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Acţiunile necotate pe ansamblul SIF consemnau o valoare de 1,2 miliarde de lei, cu o pondere de 19,55% în total active SIF. Investiţiile în industria OPCVM/AOPC erau, la finele lunii raportate, pe ansamblul SIF de 233 milioane de lei, cu 2,5% mai puţin decât în luna anterioară şi cu o pondere de 3,6% în total active. La finele lunii august, SIF Moldova, cu 134 milioane lei (12,8% din activ), înregistra cea mai mare deţinere de titluri OPCVM/AOPC în portofoliu.

Valoarea plasamentelor SIF în titluri de stat a scăzut cu 1,1%, în august, până la 25,2 milioane de lei, faţă de nivelul de 25,5 milioane lei în luna iulie. Ponderea acestor instrumente în total active se menţine la 0,4%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crişana deţine astfel de titluri în portofoliu.

Volumul depozitelor bancare pe ansambul SIF a scăzut cu 19,3% în august, la 477,6 milioane lei. Ponderea acestora în total active SIF este de 7,5%. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare în activ se regăseşte la SIF Banat-Crişana cu 10,4%, iar cea mai mică pondere este la SIF Oltenia cu 3,2%.

Obligaţiunile municipale deţinute pe ansamblul SIF însumau, la finele lunii august, 400.000 lei, în scădere cu 42% faţă de iulie şi deţineau o pondere de 0,007% în total active. Obligaţiunile corporative însumau 44,6 milioane lei, marcând o creştere cu 3%, ceea ce corespunde unei ponderi de 0,7% în total active. Cea mai mare deţinere de obligaţiuni corporative se regăseşte la SIF Muntenia, cu 32 milioane lei, respectiv aproximativ 2,6% din totalul activelor sale.

Nivelul de capitalizare înregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,2 miliarde de lei (700.000 euro), cu 13,5% mai mult faţă de luna anterioară.

SIF Transilvania şi SIF Oltenia au avut cea mai mare lichiditate, tranzacţionându-se pe fiecare din ele 5,14% şi respectiv 2,96% din capitalul lor social, în cuantumul a 5.854 tranzacţii realizate pe SIF Transilvania şi 2.409 tranzacţii pe SIF Oltenia.