Nivelul cumulat al activelor nete ale Societăţilor de Investiţii Financiare (SIF) a fost de 5,8 miliarde lei, la sfârşitul lunii iulie, în scădere cu 4,5% faţă de iunie şi cu 8,4% faţă de finele anului 2011, potrivit unui raport al Asociaţiei Administratorilor de Fonduri (AAF).

Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la 30 iulie iulie a fost de 1,27 miliarde euro, cu 7 % sub nivelul atins la finele lunii anterioare, scrie Agerpres.

În cursul lunii iulie, toate cele cinci SIF-uri au înregistrat corecţii în raport cu activele nete din luna anterioară. Corecţiile au fost între minus 10,0% la SIF Muntenia şi minus 0,8% la SIF Moldova.

Pe ansamblul anului 2012, nivelul activelor nete comparativ cu finele anului 2011 a înregistrat o creştere cu 2,9% la SIF Oltenia, celelalte SIF-uri având diminuări care pornesc de la 17,7% la SIF Transilvania şi până la 4,4% la SIF Banat-Crişana.

Nivelul preţurilor de închidere, la finele lunii iulie, se menţine. Astfel, aceleaşi patru SIF-uri înregistrează aprecieri ale preţurilor de închidere - de la 2,4% la SIF Moldova şi până la 11,1% la SIF Banat-Crişana. Singura corecţie şi în luna raportată a fost înregistrată de SIF Muntenia cu minus 9,1%. Analizată pe anul 2012, evoluţia preţurilor de închidere ne arată că pe negativ este doar SIF Transilvania cu minus 16%.

În luna raportată, investiţiile pe termen scurt au înregistrat corecţii la patru dintre cele cinci SIF-uri, creşterea medie înregistrată pe ansamblul SIF-urilor fiind negativă şi anume de minus 2,3%. Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt, pe ansamblul SIF-urilor, era la finele lunii iulie de 94,4 % (96,9% în luna anterioară), iar ponderea acestor acţiuni în total active, a coborât la 60,9% faţa de 61,7% la finele lunii iunie.

Evoluţia investiţiilor financiare pe termen scurt în luna raportată, comparativ cu luna anterioară, se prezintă astfel: minus 0,3% la SIF Banat-Crisana, minus 2,8% la SIF Moldova, minus 5,5% la SIF Transilvania, minus 3% la SIF Muntenia şi plus 0,1% la SIF Oltenia.

SIF Moldova avea la finele lunii iulie cea mai mare expunere pe acţiuni cotate din categoria investiţii pe termen scurt cu 66,5% (75,3% în iunie), urmată de SIF Muntenia cu 66,3% (67,1% în iunie), apoi de SIF Banat-Crişana cu 65,6% (63,7% în iunie), SIF Oltenia cu 55,0% (53,3% în iunie) şi SIF Transilvania cu 53,7% (54% în iunie). Pe ansamblul celor cinci SIF-uri, media a fost de 60,9% în iulie (61,7% în iunie).

Acţiunile cotate care, pe ansamblul portofoliilor SIF-urilor la finele lunii anterioare, erau în valoare 4,5 miliarde lei şi reprezentau 66,6% din total active, datorită corecţiilor înregistrate au coborât cu 4,4% până la 4,3 miliarde lei, ceea ce corespunde unei ponderi de 64,8% în total active.

Analizată pe fiecare SIF în parte, ponderea acţiunilor cotate din portofoliu în total active, la finele lunii iulie, se prezintă astfel: SIF Moldova 73,1% (76,7% în iunie), SIF Banat-Crişana cu 68,8% (72,7% în iunie), SIF Muntenia 68,0% (68,9% în iunie), SIF Oltenia 55,0% (56,4% în iunie) şi SIF Transilvania 53,7% (62,4% în iunie).

În acelaşi timp, acţiunile necotate pe ansamblul SIF-urilor care, la finele lunii iunie aveau valoarea de 1,2 miliarde lei, şi reprezentau 18,2% din total active, au fost în iulie tot de 1,2 miliarde lei, dar cu o pondere de 18,8% în total active.

Investiţiile în industria OPCVM/AOPC erau la 30 iulie, pe ansamblul SIF-urilor, de 239,1 milioane lei, cu 78,3% mai mult decât în luna anterioară şi cu o pondere de 3,6% în total active. La finele lunii raportate, SIF Moldova cu 142,5 milioane lei, (13,2% din activ) înregistra cea mai mare deţinere de titluri OPCVM/AOPC în portofoliu, urmată de SIF Transilvania cu 51,6 milioane lei (3,9% din activ) şi SIF Muntenia cu 33,7 milioane lei (2,6% din activ). SIF Banat-Crişana avea deţineri cu pondere 0,7% în total active, iar la SIF Oltenia ponderea era de 0,1% din total active.

Faţă de nivelul de 27,02 milioane lei al investiţiilor SIF-urilor în titlurile de stat - înregistrat în iunie, în luna raportată nivelul acestor plasamente a scăzut cu 5,5% până la 25,5 milioane lei. Ponderea acestor instrumente în total active se menţine ca şi în luna anterioară, la 0,4%. Dintre toate SIF-urile, doar Banat-Crişana deţine astfel de titluri în portofoliu.