Nivelul cumulat al activelor nete ale Societăţilor de Investiţii Financiare SIF era, la finele lunii septembrie, de 5,8 miliarde lei, mai mare cu 1,8% faţă de cel din august şi cu 8,2% sub cel de la finele anului anterior, informează Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF), printr-un comunicat remis, joi, AGERPRES.Exprimat în moneda europeană, nivelul activelor nete la finele lunii septembrie a fost de 1,29 miliarde euro, adică 0,2 % peste nivelul atins la finele lunii anterioare.

Toate cele cinci SIF au înregistrat în septembrie creşteri în raport cu activele nete din luna anterioară. Aceste aprecieri pornesc de la 0,06% la SIF Muntenia şi cresc până la 3,7% la SIF Banat-Crişana. Pe ansamblul anului 2012, nivelul activelor nete comparativ cu finele anului 2011 înregistrează creştere doar la SIF Oltenia cu 3,7%, celelalte SIF având diminuări care pornesc de la minus 18,1% la SIF Transilvania şi până la minus 4,1% la SIF Banat - Crişana.

Nivelul preţurilor de închidere înregistrat la finele lunii septembrie, spre deosebire de luna anterioară, înregistrează aprecieri la toate SIF, aprecieri care pornesc de la 0,6% la SIF Muntenia şi se cresc până la 4% la SIF Transilvania. Analizată pe anul 2012, evoluţia preţurilor de închidere arată minus doar la SIF Transilvania şi anume minus 1,5%.

Analizând în structură activele, se poate observa că în luna raportată, investiţiile pe termen scurt au înregistrat creşteri la patru din cele cinci SIF şi cum era şi firesc în astfel de situaţie şi creşterea medie înregistrată pe ansamblul SIF a fost de 2,1%. Ponderea acţiunilor cotate din categoria celor înregistrate în total investiţii pe termen scurt pe ansamblul SIF, era la finele lunii septembrie de 94,4 % (94,5% anterior), iar ponderea acestor acţiuni în total active SIF, a urcat uşor, până la 62,8% faţă de 61,8% la finele lunii.l

Urmărită pe fiecare SIF, evoluţia investiţiilor financiare pe termen scurt în luna raportată, comparativ cu luna anterioară, se prezintă astfel: 3,8% la SIF Banat-Crişana, 4,4% la SIF Moldova, 1,1% la SIF Transilvania, -2,3% la SIF Muntenia şi 3% la SIF Oltenia. SIF Moldova cu 69,4% (67,8% anterior), avea cea mai mare expunere pe acţiuni cotate din categoria investiţii pe termen scurt, urmată de SIF Banat-Crişana cu 68,4%,(67,9% anterior), SIF Muntenia cu 62,5% (64,5% anterior), SIF Oltenia cu 58% (55,6% anterior) şi SIF Transilvania cu 57,5% (56% anterior) comparativ cu media de 62,8% (61,8% anterior) înregistrată pe ansamblul celor cinci SIF la finele lunii raportate.

Acţiunile cotate care erau pe ansamblul portofoliilor SIF la finele lunii anterioare în valoare 4,2 miliarde şi reprezentau 66,2% din total active, îşi păstrează nivelul de 4,2 miliarde lei, ceea ce corespunde unei ponderi de 67,2% in total active. Analizată pe fiecare SIF in parte, ponderea acţiunilor cotate din portofoliu în total active la finele lunii septembrie se prezintă astfel: SIF Banat-Crişana cu 74,8%, SIF Moldova 71,6%, SIF Muntenia 68,9%, SIF Oltenia 59,8% şi SIF Transilvania 62,8%. În acelaşi timp, acţiunile necotate pe ansamblul SIF, care aveau la finele lunii anterioare valoarea de 1,2 miliarde lei, şi reprezentau 19,5% din total active, înregistrează la finele lunii raportate tot 1,2 miliarde lei, însă cu o pondere de 19,4% în total active SIF.

Investitiile in industria OPCVM/AOPC (Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare/ alte organisme de plasament colectiv) erau la finele lunii raportate pe ansamblul SIF de 238 milioane lei, cu 2,1% peste nivelul lunii anterioare şi cu o pondere de 3,7% în total active. La finele lunii raportate, SIF Moldova cu 138 milioane lei, (12,9% din activ), înregistra cea mai mare deţinere de titluri OPCVM/AOPC în portofoliu, urmată de SIF Transilvania cu 53 milioane lei (4,4% din activ) ţi SIF Muntenia cu 34,4 milioane lei (2,8% din activ), după care SIF Banat - Crişana cu deţineri cu pondere 0,7% în total active şi SIF Oltenia cu deţineri cu pondere de 0,1% din total active.

Faţă de nivelul de 25,2 milioane lei al investiţiilor SIF în titlurile de stat înregistrat în luna anterioară, în luna septembrie nivelul acestor plasamente a urcat până la 25,6 milioane lei, adică cu 1,5%. Ponderea acestor instrumente în total active se menţine ca şi în luna anterioară, la 0,4%. Dintre toate SIF, doar Banat-Crişana deţine astfel de titluri în portofoliu.

Comparativ cu 477,6 milioane lei, cât era volumul depozitelor bancare pe ansamblu SIF la finele lunii anterioare, la finele lunii raportate, volumul depozitelor a fost de 446,8 milioane lei, cu 6,4% mai puţin decât în luna august şi cu o pondere în total active SIF de 7% comparativ cu 7,5% în luna anterioară. Cea mai mare pondere a depozitelor bancare în activ se regăseşte la SIF Banat-Crişana cu 9,7%, urmată de SIF Muntenia cu 9,5%, SIF Moldova cu 8,7% pondere, SIF Transilvania cu 8% şi SIF Oltenia cu 1%.

Obligaţiunile municipale deţinute pe ansamblul SIF însumau la finele lunii septembrie 400.000 lei (aceaşi valoare ca în luna august) şi aveau 0,007% pondere în total active. Obligaţiunile corporative însumau pe ansamblul SIF valoarea de 36,4 milioane lei, marcând o diminuare cu peste 18%, ceea ce corespunde unei ponderi de 0,6% în total active. Cea mai mare deţinere de obligaţiuni corporative se regăseşte la SIF Muntenia cu 32,4 milioane lei, adică circa 2,6% din totalul activelor sale. În septembrie, nivelul de capitalizare înregistrat pe ansamblul SIF a fost de 3,3 miliarde lei, cu 1,8% mai mult decât în luna anterioară. Exprimată în euro, capitalizarea era de 700 milioane euro.

În luna septembrie 2012, SIF Transilvania şi SIF Moldova au avut cea mai mare lichiditate, în această perioadă tranzacţionându-se pe fiecare din ele 4,57% şi respectiv 2,92% din capitalul lor social, în cuantumul a 5.831 tranzacţii realizate pe SIF Transilvania şi 1.820 tranzacţii pe SIF Moldova. Din punct de vedere al numărului de tranzacţii realizate, SIF Muntenia a prezentat cel mai mic interes pentru investitori, pe acest titlu având loc 1.572 tranzacţii care au însumat 1,79% din capitalul social.