Directorul de trei luni al Hidroelectrica, Mihai David, a pus punct privatizarii microhidrocentralelor si planuieste reunirea lor intr-o noua companie. Veniturile din certificatele verzi sunt mult mai tentante decat vanzarea unitatilor.

Cel mai mare pro­du­ca­tor de energie elec­­trica din tara, Hi­­dro­electrica, a oprit procesul de pri­­­vatizare a micro­hidrocen­tra­lelor, demarat in 2004, si do­res­te sa le reuneasca pe cele 63 de unitati ramase in porto­fo­liu intr-o companie. Aceasta stra­tegie a fost definita de noul director al Hidroelec­trica, Mihai David, potrivit lui Tudor Arte­nie, purtatorul de cuvant al companiei. Surse din cadrul companiei sustin ca seful proaspat inscaunat a considerat ca veniturile pe care aceste microhidrocen­tra­le le aduc, prin sistemul de sprijin cu certificate verzi al productiei de energie regene­ra­bila, sunt mult mai consis­ten­te decat s-ar obti­ne din van­zarea unitatilor. „Pa­na acum, Hidroelec­trica a cedat presiunilor venite din partea companiilor de a scoate la vanzare aceste microhidrocen­tra­le. Astazi probabil s-a consi­derat ca e mai bine sa le men­tina in portofoliu”, sustin surse din sistemul energetic. Din 2004 pana astazi, Hidro­electrica a privatizat 87 de mi­crohidro­centrale, pentru care a incasat aproximativ 60 de milioane de euro.

Avantajele


Microhidrocentralele sunt unitati de productie care au capacitati sub 10 MW. Spre comparatie, hidrocentrala de la Portile de Fier are 1.080 MW, iar cea de la Vidraru, 220 MW. Conform legislatiei in vigoare, veniturile provenite din van­za­rea unui MWh produs prin aceste microhi­drocen­trale pot fi chiar de trei ori mai mari decat cele obtinute de o hidro­centrala, pentru ca, pe langa pretul de pe curentul livrat, produca­torul de energie verde mai incaseaza si bani de pe certificatele verzi primite in contul electricitatii cura­te produse.

Astfel, se primeste un certificat verde pentru 1 MWh realizat intr-o microhi­dro­centrala retehnolo­gizata si pentru 2 MWh in cele nere­te­h­no­logizate si cu puteri de la 1 la 10 MW. De aseme­nea, 1 MWh produs de o cen­trala sub 1 MW se recom­penseaza cu doua certificate verzi. Aceste certificate se tranzac­tio­neaza pe bursa de energie, iar ulti­mul pret a fost de 51 de euro pe certificat. Veniturile Hidro­elec­trica in 2009 doar din aces­te certi­ficate verzi pot fi de minimum de 3,6 milioa­ne de euro. In conditiile in care toate cele 63 de micr­o­unitati ar fi retehno­logizate, veniturile din certi­ficatele verzi pot ajunge la 7,1 milioa­ne de euro anual. In afara de avantajul certifica­te­lor verzi, Hidroelectrica, la fel  ca si ceilalti producatori de ener­gie verde, nu ramane cu marfa, in speta cu electrici­ta­tea, nevan­duta, intrucat este ca­ta­logata productia cu prio­ritate si este prima introdusa in sistemul energetic national. In cele 63 de microhidrocen­trale lucrea­za in prezent 210 oameni.

Proprietarii de unitati micro


Vanzarea microhidro­cen­tra­lelor Hidroelectrica a fost facuta in perioada directo­ra­tului lui Traian Oprea, ac­tualul director adjunct. Primii care au cumparat au fost Energy Holding, principalul beneficiar al curentului ieftin de la Hidroelectrica, ISPH, com­panie condusa de Dan Gheorghiu, actualul strateg al restructurarii sectorului ener­getic romanesc, si o companie italiana, ESPE.

Alte societati care au achizitionat microhi­dro­cen­tra­le sunt Wienstrom din Aus­tria (care a platit si un pret-record, 28 de milioane de euro pentru 17 dintre uni­tati), Romenergo, Hidro­cons­tructia, Elec­tro­mag­­netica, un con­sor­tiu condus de firma portugheza Martifer, Luxten, Benny Alex.