Returnarea sumelor oprite ilegal pensionarilor din contribuţii de asigurări sociale de sănătate se va face în tranşe, prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, care pierde peste 1,5 miliarde de lei, potrivit unui proiect de OUG iniţiat de MMFPS.


Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) a pus, luni, în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuţii de asigurări sociale de sănătate.

Documentul prevede că sumele reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, reprezentând diferenţa dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra întregului cuantum al pensiei şi pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contribuţie de asigurări sociale de sănătate asupra părţii din pensie care depăşeşte nivelul de 740 lei, se restituie în tranşe.

Astfel, pentru sumele reţinute în perioada ianuarie - martie 2011, restituirea se realizează în tranşe lunare egale în perioada iunie-august 2012, iar pentru sumele reţinute în perioada aprilie 2011 - aprilie 2012, restituirea se realizează până la data de 31 decembrie 2013.  Proiectul de act normativ mai prevede că până în 25 august 2012 Guvernul aprobă prin hotărâre graficul şi modalitatea de restituire a sumelor prevăzute, iar restituirea se va face din oficiu, de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii, precum şi de către casele de pensii sectoriale şi cele aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii.

"Restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre contribuţiile de asigurări sociale de sănătate reţinute de la data de 1 ianuarie 2011 până la data de 30 aprilie 2012, rezultate prin aplicarea procentului de 5,5 la sută asupra întregului cuantum al pensiei şi celei rezultate prin aplicarea procentului de 5,5 la sută asupra părţii din pensie care depăşeşte 740 lei, se face prin diminuarea veniturilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri bugetare", se arată în proiectul de OUG.

Aceste sume vor fi transferate de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate în primele două zile lucrătoare ale lunii pentru care se efectuează plata, în contul de sume de mandat şi în depozit al Casei Naţionale de Pensii Publice, al caselor de pensii sectoriale şi al celor aparţinând sistemelor proprii de asigurări sociale neintegrate în sistemul public de pensii, după caz, la solicitarea acestora. Pensionarii vor primi sumele restituite din reţinerea CASS împreună cu drepturile de pensii aferente fiecărei luni.

În nota de fundamentare care însoţeşte documentul se arată că, în anul 2012, de la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se pierd 286.100.000 de lei, iar anul viitor 1,24 miliarde de lei.

Proiectul de OUG mai stabileşte că pentru aplicarea ei se vor emite norme metodologice care se aprobă prin ordin comun al ministrului Finanţelor Pblice, preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi preşedintelui Casei Naţionale de Pensii Publice. În baza unei ordonanţe de urgenţă adoptate în 2010, persoanelor cu pensii de peste 740 lei li s-a reţinut, de la 1 ianuarie 2011, o cotă de 5,5% drept contribuţii de sănătate.

Curtea Constituţională a constatat însă că procentul de 5,5 trebuie aplicat numai asupra veniturilor din pensii care depăşesc 740 lei.  Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care a oprit încasarea de către stat a cotei de asigurări de sănătate pentru pensii mai mari de 740 lei, percepută până în prezent peste limita legală, urmând ca pensionarii să primească înapoi aceşti bani.