În urma încheierii primei runde suplimentare organizate în cadrul licitaţiei de spectru pentru alocarea frecvenţelor în benzile de 800, 900, 1800 şi 2600 MHz, Comisia ANCOM anunţă că va fi organizată o nouă rundă suplimentară luni, 17 septembrie 2012, pentru alocarea blocurilor de frecvenţe rămase nealocate în urma celor patru runde de licitaţie organizate până în prezent.

La rundele suplimentare pot participa toţi ofertanţii, indiferent dacă au obţinut sau nu blocuri de frecvenţe în urma rundelor primare, fiind însă aplicabile limitările privind dobândirea drepturilor de utilizare a spectrului.

În rundele suplimentare, fiecare ofertant poate licita pentru un pachet format din unul sau mai multe blocuri de frecvenţe disponibile în aceste runde, depunând o ofertă în care indică preţul pe care este dispus să-l achite pentru achiziţionarea respectivului pachet, cu anumite limitări. Fiecare pachet reprezintă în sine o ofertă. Pentru fiecare pachet, oferta va preciza numărul de blocuri din fiecare categorie pe care ofertantul doreşte să le achiziţioneze, precum şi preţul total al pachetului.

În cea de a doua rundă suplimentară, preţul ofertei nu va putea fi mai mic decât preţurile de pornire (taxa minimă de licenţă) pentru blocurile incluse în ofertă.

După încheierea fiecărei runde suplimentare, Comisia stabileşte combinaţia câştigătoare care este acea combinaţie de pachete conţinute în ofertele valabile depuse în runda suplimentară care, luate împreună, au cea mai mare valoare dintre toate combinaţiile posibile şi îndeplineşte următoarele condiţii: în fiecare categorie nu sunt acordate mai multe blocuri decât sunt disponibile în categoria respectivă; combinaţia conţine cel mult un pachet din partea unui ofertant; combinaţia asigură alocarea celui mai mare număr de blocuri dintre cele disponibile în toate categoriile.

La încheierea rundelor suplimentare vor fi determinate ofertele câştigătoare pentru blocurile rămase neadjudecate după rundele primare, ofertanţii câştigători, precum şi preţurile de bază pe care trebuie să le plătească aceştia. Licitaţia se va încheia cu rundele de alocare, în care operatorii pot licita pentru locul dorit în bandă.

Operatorii care participă la licitaţie sunt 2K Telecom, Cosmote Romanian Mobile Telecommunications, Orange România, RCS & RDS şi Vodafone Romania.