Romania este, cu siguranta, una dintre tarile cele mai bogate in taxe. Si nu sunt doar multe, ci si greu de achitat. Un patron pe­trece, in medie, anual la coada la ghisee, pentru plata taxelor, nu mai pu­tin de 202 ore. Plata on-line a acestor taxe si depunerea electronica a declaratiilor ar usura nesperat de mult viata patronilor romani. Putine institutii din tara noastra si-au pus la punct un sistem informatic performant pentru a evita drumul la ghiseu si intalnirea cu functionarii.

Solutia pompieristica de disponi­bilizare a personalului din invatamant a readus in discutie problema numarului mare de functionari din institutiile bu­getare. Una dintre solutiile pentru re­stran­gerea de persoane, fara a afecta ac­tivitatea acestor unitati, ar fi imple­men­tarea unor solutii informatice efi­ciente pentru lucrul cu publicul. Plata on-line a taxelor si impozitelor locale sau depunerea prin intermediul e-mailului a declaratiilor fiscale ar fi una dintre solutiile eficiente si la indemana.

Efectul: patronii ar scapa de intal­nirea lunara cu „fanta” subtire prin care se introduc numai banii sau actele, dar si de cozile la care petrec ore in sir pentru a achita obligatiile la stat. Aceasta forma rudimentara de „relatii publice” creeaza inca valuri de nemultumnire in randul contribuabililor, nevoiti sa infrunte in fiecare luna birocratia de la ghisee.

La Iasi, putine institutii au optiunea de depunere on-line a declaratiilor lu­nare. Reprezentantii acestor unitati spun ca, pe de o parte, depunerea on-line a de­claratiilor presupune proceduri si cos­turi suplimentare, iar pe de alta parte patro­nii sunt obisnuiti cu sistemul tra­ditional de colaborare cu institutiile sta­tului si prefera sa se asigure ca toate ac­tele ajung in termen la functionarii de la ghisee. Cele mai multe declaratii se de­pun lunar la Directia Generala a Finan­telor Publice (DGFP) a judetului Iasi. Re­prezentantii acestei institutii afirma ca este functional sistemul on-line de de­punere a decla­ra­tii­lor, dar ca foarte pu­tini dintre con­tri­bu­abili imbratiseaza a­ceasta optiune. „Toate operatiunile re­prezentand platile obligatiilor fiscale si transmiterea majo­ri­tatii declaratiilor pot fi efectuate on-line, atat de catre per­soanele juridice, cat si de cele fizice, cu conditia sa detina cer­tificatul digital”, a declarat Maria Taran, purtatorul de cu­vant al Directiei Gene­rale a Finantelor Publice (DGFP) Iasi. Din aproximativ 57.000 de operatori econo­mici ieseni cu indatoriri fiscale inre­gis­trati in judet, doar 1,4 la suta au certificate digitale care sa le permita trans­miterea decla­ratiilor si efectuarea platilor in spatiul virtual.

Reprezentantii institutiei fiscale spun ca acest certificat este unul dintre mo­tivele pentru care renunta la depu­nerea on-line a declaratiilor, avand in vedere ca presupune si costuri supli­mentare, dar si o oarecare birocratie. Cer­tificatul digital este un document in forma electronica tinand locul semna­turii, fiind practic metoda prin care Fis­cul are garantia ca declaratiile fiscale apartin si au fost trimise de o anumita persoana. Reprezentantii institutiei fis­cale doresc ca tot mai multi agenti eco­nomici sa isi depuna declaratiile prin internet pentru a se evita aglomeratia de la ghisee. „Este de dorit ca un numar cat mai mare de contribuabili sa efectueze depunerea declaratiilor in sistem on-line intrucat aceasta reprezinta o metoda moderna si determina reducerea aglo­me­ratiilor de la ghiseele unitatilor fis­cale, scurtarea timpului de asteptare si evitarea unor discutii inutile”, a adaugat purtatorul de cuvant al DGFP Iasi.


E-mailul, ultima speranta la somaj


Depunerea declaratiilor se efectu­eaza mai lejer la Agentia Judeteana de Ocu­pare a Fortei de Munca (AJOFM) Iasi. Este adevarat ca doar o singura decla­ratie tre­buie inregistrata lunar de  angajatori la aceasta institutie, insa si posibilitatile de transmitere sunt variate. Potrivit repre­zentantilor AJOFM Iasi, declaratiile pot fi depuse prin e-mail, In­foTouch sau direct la functionari. „Intr-o sin­gura luna, anul tre­cut, din cele 12.610 de­cla­ratii depuse in total 10.867 au fost transmise prin in­termediul Info Touch, 674 prin e-mail, iar restul la ghisee. De­punerea declaratiilor prin In­foTouch sau e-mail este gratuita”, a de­clarat Adriana Sirghie, consultant in ca­drul AJOFM Iasi. Angajatorii care doresc transmiterea declaratiei prin e-mail comunica in scris adresa de la care vor fi trimise documentele lunar. In mo­mentul in care sunt trimise declaratiile, mailul trebuie sa contina denumirea an­gajatorului, codul fiscal si datele de iden­tificare ale persoanei imputernicite sa transmita documentele. Declaratia nu va fi primita decat daca este corecta, iar angajatorului i se va transmite automat numarul de inregis­tra­re al acesteia. Insa me­toda preferata ramane InfoTouch. „Aceasta metoda asi­gura mari­rea inter­va­lului orar de preluare a declaratiilor, disponibilitate imedi­ata a informatiei, evi­tarea cozilor si reducerea volumului de mun­ca al functionarilor publici”, a precizat Adriana Sirghie. In Iasi sunt amplasate patru aparate InfoTouch de catre AJOFM.

Si la Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate declaratia poate fi depusa prin intermediul internetului. In cazul in care raportarea se realizeaza prin e-mail, declaratia este valabila doar daca este insotita de un exemplar pe hartie, trimis prin posta, cu confirmare. „Sigur ca se pot trimite declaratiile on-line sau prin posta. Nu trebuie sa stea anga­jatorul la coada. Aproximativ jumatate dintre cei care au obligatia depunerii declaratiilor se folosesc de internet. Motivul pentru care metoda nu este aprobata de mai multi angajatori este inertia si teama de calculator”, a declarat Adrian Serban, presedintele CJAS Iasi.


La Casa de Pensii, metodele au ramas cele vechi


Casa Judeteana de Pensii (CJP) trebuie vizitata cel putin o data pe luna pentru depunerea declaratiilor, nefiind posibila inregistrarea lor prin inter­me­diul internetului. „Angajatorii tre­buie sa se prezinte la ghisee pentru a depune declaratiile pentru ca nu s-a rezolvat pro­blema semnaturii digitale. In momentul in care vom avea si noi posibilitatea de a primi declaratiile in sistem informatizat vom imbratisa ideea pentru ca ne va usura si noua munca”, a declarat Adri­ana Grecu, directorul coordonator al CJP Iasi. In opinia reprezentantilor insti­tutiilor publice, contribuabilii se pre­zinta la institutii pentru ca au simtul datoriei si pentru ca mai au nevoie si de alte lamuriri. In plus, vor sa se asigure ca declaratia va ajunge la timp si unde trebuie, lucru care va fi confirmat prin traditionala stampila.


Impozite locale


Anul trecut, 310 ieseni au ales sa pla­teasca on-line impozitele si taxele locale. Numarul lor este in crestere de la an la an, desi, raportat la numarul total de contribuabili, este nesemnificativ. „Avem o conventie cu BCR prin care utilizatorii, pe baza unei cereri inregistrate la Pri­marie, primesc un user name si o paro­la”, a spus Andrei Trofor, purtatorul de cu­vant al Primariei. In 2008, sistemul de plata on-line a fost preferat de 230 de ieseni.

Depunerea declaratiilor on-line este posibila numai dupa obtinerea unui certificat electronic


Conform Hotararii nr. 862 din 22 iulie 2009, publicata vineri, 7 august 2009, in Monitorul Oficial, depunerea declaratiilor utilizand Sistemul Electronic National (SEN), operat de Agentia pentru Serviciile Societatii Informa­tionale (ASSI), reprezinta singura modalitate legala de transmitere in format electronic a declaratiilor catre institutiile si autoritatile administratiei publice.

Prin intermediul SEN, disponibil la adresa de internet www.e-guvernare.ro, toti contribuabilii de la nivel national au posibilitatea de a depune on-line urmatoarele 9 declaratii catre institutiile publice:
  •  Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor sociale
  •  Declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor de somaj
  •  Declaratia privind contributia de asigurari sociale de sanatate
  •  Declaratia privind obligatiile de plata la Bugetul de stat (100)
  •  Declaratia privind impozitul pe profit (101)
  •  Decont privind taxa pe valoarea adaugata (300)
  •  Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul asigurarilor sociale si a fondurilor speciale (102)
  •  Declaratia privind accizele (103)
  •  Declaratia recapitulativa privind livrarile/ achi­zi­tiile intracomunitare de bunuri (390).
  •  Certificatul electronic, necesar transmiterii declaratiilor in mod electronic, se elibereaza la sediul ASSI, din strada Italiana, nr. 22, Sector 2, Bucuresti, si este valid doi ani de la data emiterii.
Pentru utilizarea procedurilor electronice puse la dispozitie prin intermediul www.e-guvernare.ro, persoanele juridice trebuie sa achite un tarif anual de utilizare in cuantum de 46 de RON, fara TVA.