Comisia Nationala a Valorilor Mo­biliare (CNVM) a suspendat ieri tran­zac­tiile titlurilor Rompetrol Rafinare Constanta si Rompetrol Well Services pentru a doua parte a sedintei bursiere. Decizia arbitrului pietei a avut la baza faptul ca in sedinta de ieri a Comisiei institutia a luat o hotarare cu privire la documentul de oferta publica obligatorie de preluare a celor doua companii de catre actionarul majoritar - firma olandeza The Rompetrol Group. Titlurile Rompetrol Rafinare si Rompetrol Well Services au fost suspen­date la ora 11.50.

La momentul depu­nerii prospectului, pretul mediu din ulti­­mele 12 luni pentru actiunile Rompetrol Rafinare Constanta era de 0,040 lei, iar pentru Rompetrol Well Services de 0,37 lei. La sfarsitul sedintei de ieri, Comisia Nationala a Valorilor Mo­biliare a decis respingerea docu­men­te­lor pentru oferta de preluare a Rompetrol Rafi­nare Con­stan­ta.

Decizia a fost motivata de faptul ca va­loarea activului net contabil aferent ulti­mei situatii finan­ciare auditate (31.12.2008), depuse la CNVM anterior tran­smiterii documentatiei de oferta, nu a fost luata in considerare la deter­minarea pretului oferit, acesta fiind mai mic. Ofertantul a propus un pret de preluare de 0,0625 lei pe titlu. Potrivit legislatiei in vigoare, pre­tul minim ce trebuie oferit in cadrul ofer­tei publice obligatorie de preluare a Rom­petrol Rafinare Constanta este cel pu­tin egal cu valoarea activului net contabil potrivit ultimei situatii financiare auditate depuse la CNVM, aferente datei de 31 decembrie 2008, care este de 0,0741 lei pe ac­tiune.

The Rompetrol Group are obli­gatia de a retrimite documentatia pana la data de 1 februarie.Totodata, CNVM a hotarat prelungirea pe­rioadei de suspendare de la tran­zac­tio­nare la Bursa de Valori Bucuresti a actiu­nilor emise de SC Rompetrol Rafinare  SA Constanta, pana la data depunerii de catre The Rompetrol Group NV Olanda si anali­zarea de catre Comisie a docu­men­tatiei de oferta.

Tot ieri, CNVM a aprobat oferta pu­blica obli­gatorie de preluare a Rom­petrol Well Services pentru un pret de 0,43 lei pe actiune, potrivit anuntului pu­blicat de CNVM la Bursa de Valori Bucuresti. Oferta se va derula in perioada 3-23 februarie si vizeaza 132.774.912 acti­uni care reprezinta 47,73% din capital.