Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor (PAID) a incheiat 75.000 de asigurari obligatorii ale locuintelor, dintr-un total de aproape 8 milioane de imobile la nivel national. Asiguratorii sustin ca nu este vorba de o noua taxa pentru populatie, ci de o forma de protectie sociala in cazul dezastrelor. Incepand cu 15 ianuarie 2011, persoanele care nu au respectat legea risca amenzi de pana la 500 de lei.

PAID a emis 75.000 de polite de asi­gurare obligatorii pentru locuinte de la demararea acestei actiuni la data de 15 iulie. Avand in vedere ca numarul imo­bilelor la nivel national este de apro­ximativ 8 milioane, rezulta ca aproape 1% dintre acestea sunt asigurate impo­triva catastrofelor naturale.

„In prezent se incheie aproximativ 2.000 de polite zilnic, insa pentru a ne atinge obiec­tivele ar trebui sa ajungem la o dublare a aces­tei cifre. Este de remarcat ca toate socie­tatile au emis polite in toate regiunile tarii, cu o pondere de 75% in me­diul ur­ban si de 25% in mediul rural”, a declarat Marius Bulugea, direc­torul general al PAID in cadrul ICAR Forum. Acesta a precizat ca baza de date cu locuintele este com­pleta in proportie de 44%. Asiguratorii au inche­iat 89% din polite pentru locuinte de tip A, in cazul carora prima anuala este de 20 de euro, iar despa­gubirea maxi­ma care poate fi acordata este de 20.000 de euro. Pentru restul imobilelor, de tip B, prima anuala este de 10 euro, iar despagubirea maxima de 10.000 de euro. Legea 260/2008 prevede sanc­tionarea persoanelor care nu-si asigura locuintele cu sume cuprinse intre 100 si 500 de lei. Amen­zile ar trebui apli­cate de primari de la 15 ianuarie 2011, cand expira perioada de gratie de sase luni prevazuta de lege. Este greu de cre­zut insa ca pana atunci toti proprietarii vor incheia polite de asigurare, avand in vedere ca oficialii PAID estimeaza ca atingerea unui nivel de 50%-60% din locuintele asigurate dupa un an de functionare ar repr­e­zenta un succes. Una dintre piedicile in cresterea ritmului de incheiere a politelor este comisionul redus care revine agentilor sau brokerilor, de 1 sau 2 euro, in functie de tipul de con­tract.


Despagubiri de 5 milioane de euro pentru inundatii


Reprezentantii companiilor de spe­cia­litate sustin ca asigurarea obligatorie a locuintelor este o forma de protectie sociala, si nu o noua taxa instituita de stat, asa cum crede o mare parte a popu­­latiei. In opinia asiguratorilor, aceasta este singura modalitate viabila de a ajuta proprietarii in cazul unor dezas­tre natu­rale, deoarece numarul cla­dirilor asigu­rate este foarte mic in tara noastra.

De ase­menea, nici statul nu are de unde oferi ajutoare finan­ciare subs­­tantiale. „Spre deosebire de taxe si impozite, care nu au destinatii anume, ci sunt folosite pentru a finanta toate serviciile publice oferite de catre stat, primele de asigurare incasate au o destinatie precisa si exclu­siva, aceea de a constitui fondul din care se vor plati despagubiri asiguratilor in caz de dezastru”, a declarat Angela Ton­cescu, presedintele Comisiei de Supra­veghere a Asigurarilor (CSA). Aceasta a atras atentia asupra situatiei locuitorilor din zonele afectate de inundatii din aceasta vara, care ar fi fost mult mai buna daca toate locuintele erau asigu­rate.  Datele centralizate de asiguratori arata ca pana la 1 octombrie au fost platite despagubiri de peste 5 milioane de euro pentru imobilele care beneficiau de polite facultative, dupa analizarea a 4.500 de dosare. De asemenea, au fost constituite rezerve de daune in valoare de 15,5 milioane de euro.

Potrivit datelor PAID, efectele devas­tatoare ale cutremurului din 1977 i-au de­terminat pe locuitorii Bucurestiului sa incheie 22% din totalul politelor obliga­torii la nivel national. Clasa­mentul este completat de Transilvania, cu 19%, si Oltenia, cu 17% din contracte.