In 10 ani de cand si-a inceput activitatea, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) a preluat un portofoliu de creante si participatii in valoare totala de 12.145 de milioane de lei (5,064 miliarde de dolari).

Portofoliul de creante si parti­ci­patii preluat de AVAS in 10 ani de activitate se ridi­ca la 12.145 de milioane de lei. Institutia sustine ca, in procedura de preluare si valorificare a creantelor statului, activitatea au­to­ritatii a fost afectata de unele dificultati. In cazul creantelor ban­ca­re, desi acestea au fost insotite, uneori, si de ipoteci/gajuri, procesul de recuperare a fost afectat de situa­tia de drept (litigii) si de fapt a mul­tor garantii. In acelasi timp, ins­­trainarea de catre garanti si de­bitori a bunurilor constituite garan­tie au comportat actiuni supli­men­tare de identificare si noi situatii litigioase, cu implicatii asupra ter­me­nelor de solutionare a dosarelor de executare silita. Din cele peste 18.000 de litigii gestionate de AVAS, aproximativ 14.000 sunt procese de valorificare creante si insolventa.

Gradul de recuperare de 36,39%, peste asteptari

In timp ce PriceWaterhouse­Coopers estima ca gradul maxim de recuperare posibil este de 225, AVAS a obtinut un procent peste asteptari, de 36,39%, potrivit autoritatii. „Pro­cen­tul de recuperare estimat a fost depasit in conditiile in care studiul efectuat de consultant a vizat crean­tele bancare neperformante, garan­ta­te cu ipoteci/gajuri, iar ulterior au fost preluate creante negarantate (fis­­cale si comerciale), parte din aces­tea in litigiu, beneficiind de facilitati, scutiri la plata, anulari in baza unor sentinte definitive, aferente unor societati aflate in insolventa si/sau ulterior radiate de la Registrul Co­mer­tului”, se arata in comu­ni­catul AVAS. Pe parcursul derularii activ­i­tatii de recuperare a creantelor ban­care neperformante preluate de la Bancorex, BCR si Banca Agricola si ca urmare a rezultatelor obtinute, au fost adoptate mai multe acte nor­ma­tive speciale privind extinderea por­to­foliului prin preluarea si a altor categorii de creante ale statului: creante bugetare restante preluate de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate; creante provenite din executarea garantiilor emise de stat pentru imprumuturile externe acor­date agentilor economici, contribu­ind la reintregirea fondului de risc al  Ministerului Finantelor Publice; creante comerciale restante preluate atat de la societatile din domeniul distributiei gazelor naturale si energiei electrice, cat si de la Ad­minis­tratia Nationala a Rezer­velor Statului (A.N.R.S.).

Prioritatile in derularea procedurilor de valo­rificare au vizat initierea cadrului legislativ adecvat si aplicarea programului de masuri pentru preluarea, restructurarea financiara si valorificarea optima a creantelor, AVAS precizand ca a obtinut rezultate prin poprirea conturilor bancare a peste 41.500 de debitori; consolidarea privatizarilor, prin conversia creantelor in actiuni in cadrul proceselor de privatizare si administrare; promovarea oportu­nitatilor de afaceri care au atras investitori autohtoni si straini, contribuind la valorificarea integrala a unor creante din portofoliu (valorificarea activelor se realizeaza prin metoda licitatiei cu strigare in pasi crescatori).

Scurt istoric

AVAB, ulterior AVAS, a fost infiintata la solicitarea Bancii Mondiale, in conformitate cu Planul Sunset aprobat sub conditionalitatile Pro­gra­mului de Ajustare Structurala a Secto­rului Privat (PSAL), ce viza lichidarea Bancorex prin absorbtia partiala de catre BCR si transferarea activelor neperformante, in vederea valorificarii, catre o institutie nou creata, rezolvand partial criza din sectorul bancar existenta la acel moment.