Pentru prima data in ultimii opt ani a crescut numarul de rechizitorii. A fost dublat numarul de inculpati trimisi in judecata pentru coruptie de catre Par­chetele de pe langa tribunale. A crescut cu aproape 40% numarul de inculpati tri­misi in judecata pen­tru evaziune fis­ca­la. A crescut cu 30% numa­rul de in­culpati are­stati preventiv. Achitarile au scazut cu 30%, ajun­gand la cel mai mic numar din ultimii 13 ani.

Acestea au fost prin­cipalele puncte subli­niate de procurorul general Laura Co­druta Kovesi, care a prezentat ieri bi­­lan­tul activitatii din 2009 al procu­rorilor. Din­colo de raportarile expuse, ingrijo­rator ramane numarul cauzelor penale exi­sten­te in prezent pe masa procuro­rilor, aproape 1,4 milioane de dosare penale, de opt ori mai mare decat in 1989 si triplu fata de anul 2000. 

750.000 de dosare nesolutionate

„Intr-o societate cu 18 milioane de per­soane adulte, acest lucru este cu ade­varat o anomalie in conditiile in care, statistic, ar presupune ca aproximativ un roman din cinci sa fie implicat, intr-o forma sau alta, intr-un dosar penal“, a declarat Kovesi. Potrivit procurorului general, anul trecut procurorii au solu­tionat 500.000 de dosare, iar la sfarsitul lui 2009 au ramas nesolutionate peste 750.000 de dosare, din care jumatate cu au­tori necunoscuti.

„Nu­ma­rul dosarelor solu­tio­nate anul trecut este de patru ori mai mare decat in 1989 si triplu fata de anul 2000, iar pe­ste 75% din cauze au fost solutionate in mai putin de sase luni de la sesizare“, a precizat Codruta Kovesi. In acest context, procurorul general al Ro­ma­niei a subliniat ca  datele statistice de­mon­streaza ca volumul mare de activi­tate nu este influentat de evolutia infrac­tio­nalitatii, care nu are o crestere similara, ci de probleme legislative sau sesizari de cele mai multe ori fara finalitate.

„Rapor­tat la legislatie, o prima problema este ex­c­e­sul de incriminare deoarece  exista 140 de acte normative care prevad aproape o mie de infrac­tiuni“, a aratat Kovesi, care a precizat ca „o alta cauza identificata este aceea a sesizarilor fara finalitate care ne sunt adresate, in conditiile in care doar 7,7% din solutii sunt rechizitorii“.


Prioritatile Ministerului Public


Potrivit procurorului general, o pri­ma solutie ar fi cresterea numarului de procurori, insa aceasta nu este sufi­cien­ta, dar daca se va pastra aceeasi tendinta de crestere a volumului de activitate, dupa un timp numarul dosarelor va depasi din nou resursele suplimentare. In prezent, numarul total de posturi prevazute in organi­grama Ministerului Public (MP) este de 2.864, din care ocu­pate sunt 2.293, fata de 2.334 in 2008.

„In con­tinuare avem vacante 20% din po­stu­rile de procurori, iar 40% dintre pro­cu­rorii de la Par­chetele de pe langa judecatorii, care au de solutionat 90% din volumul de acti­vi­tate al MP, au mai putin de trei ani ex­pe­rienta“, s-a plans Kovesi.

Pe de alta par­te, potrivit bilantului pre­zen­tat in do­meniul evaziunii fiscale, numarul de incul­pati trimisi in jude­cata pentru evaziune fiscala a crescut cu 36%, ajungand la a­proa­pe 500. In plus, in aproximativ 3.000 de cauze s-au aplicat sanctiuni cu caracter ad­mi­ni­­stra­tiv ca urmare a recu­perarii preju­di­ciului. De altfel, un obiec­tiv major pe anul 2010 este recuperarea preju­di­cii­lor produse prin infractiuni, domeniu in care procurorii au fost avertizati ca tre­buie sa fie mai activi.

„Structurile specia­lizate s-au preocupat de institui­rea masu­rilor asiguratorii indisponi­bili­zand bu­nuri si valori in cuantum de 28 de mili­oane de euro - DNA - si de cinci milioane de euro - DIICOT“, a mai spus Kovesi. Acea­­sta a prezentat si faptul ca „nein­cre­derea in justitia romaneasca are un grad ridicat“, 68% dintre repondentii unui studiu recent confirmand acest lucru.