Firmele si autoritatile din Regiunea Vest se chinuiesc sa ia banii Uniunii Europene si, cel putin deocamdata, nu prea au succes. Chiar daca prin Programul Operational Regional sunt disponibili peste 700 de milioane de euro, pana in acest moment contractele semnate nu depasesc ca valoare 200 de milioane de euro.

La Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest au fost depuse, pana in prezent, 375 de proiecte in vederea ob­tinerii de finantari nerambur­sabile prin Programul Operational Regional 2007-2013. Alo­carea financiara pentru Regiunea Vest, gestionata de ADR Vest, este de 416,52 milioane de euro. Pana in prezent, au fost semnate con­tractele de finantare pentru 61 de proiecte, cu o valoare totala de aproximativ 171 de milioane de euro si o valoare a finantarii nerambursabile de apro­ximativ 131 de milioane de euro.

De asemenea, 216 dintre proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand o valoare totala a finantarii de aproximativ 725 de milioane de euro, dintre care circa 571 de milioane de euro repre­zinta valoa­rea finantarii nerambursabile.

Banii oferiti de Uniunea Europeana sunt disponibili pe cinci domenii diferite: Axa Prioritara 1, Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, alocare financiara - 140,97 milioane de euro; Axa Prio­ritara 2, Imbunatatirea infrastructurii regionale si locale de transport, alocare financiara - 88,84 milioane de euro; Axa Prioritara 3, Imbunatatirea infrastructurii sociale, alocare financiara - 66,62 milioane de euro; Axa Prio­ritara 4, Spri­jinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local, alocare financiara - 72,35 milioane de euro; Axa Prioritara 5, Dezvoltarea durabila si pro­mo­varea tu­rismului, alocare financiara - 47,74 milioane de euro.