Banca Transilvania (BT) a redus dobanzile platite la depozitele si contu­rile de economii in lei cu pana la 0,5 puncte procentuale, plafonand dobanda maxi­ma la 7%. Dobanzile la depozitele stan­dard si revolving in lei sunt cuprinse in­tre 6% si 7%. Pe de alta parte, randa­mentele conturilor de economii au fost toate coborate sub 6%. Rata maxima a dobanzii a fost limitata la 5,75%, pentru sume de peste 500.000 de lei. Banca a  anuntat ca pentru deschiderea de cont si pentru constituirea unui depozit (atat in lei, cat si in valuta) nu se percepe comi­sion suplimentar. Totodata nu se comi­sio­neaza nici depunerile de numerar in contul propriu. Ridicarile de numerar lei se comisioneaza cu 0,4% (minimum 2,5 lei) - pentru persoanele fizice, respectiv cu 0,55% pentru persoanele juridice. Ridicarile de numerar in valuta se comi­sioneaza cu 0,40% (minimum 1 euro) - pen­tru persoanele fizice, respectiv cu 0,50% (minimum 3 euro) - pentru persoa­nele juridice.