BCR a semnat o convenţie cu Agenția pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPPIMM) în vederea sprijinirii start-up-urilor şi IMM-urilor, prin acordarea de credite garantate de către stat. Institu]ia este partener AIPPIMM în „Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START 2012”

Această noua formă de sprijin pentru solicitanți are următoarea structură de finanțare:

- AFN (alocația financiară nerambursabila) - maxim 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 100.000 lei/beneficiar;
- credit bancar - minim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului de investiție, exclusiv TVA, maxim 50.000 lei/beneficiar; contribuția proprie a beneficiarului: minim 30% din valoarea eligibila a proiectului de investiție pentru cei care nu solicita credit.

BCR va acorda credite în lei, cu o dobândă variabila compusă din ROBOR 6 luni + 3 p.p. (dobândă 8,6% considerând ROBOR 6M de 5,6%), comision de analiză de 150 lei și comision de gestiune (acordare) de 1%, perceput la valoarea creditului și încasat la data efectuării primei trageri din credit.

Beneficiarii acestor credite pot fi societăți comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare sau în bază OUG nr. 6/2011.

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START 2012 are că obiective dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoașterea și gestionarea optimă a resurselor, în vederea adaptării rapide la rigorile determinate de globalizarea piețelor și de integrarea României în Uniunea Europeană si stimularea înființării de noi microîntreprinderi, precum și îmbunătățirea performanțelor economice ale celor existențe, prin creșterea potențialului de accesare a surselor de finanțare.

Potrivit bancii, avantajele majore ale programului sunt:

- alocaţia financiară nerambursabilă (A.F.N) prevăzută a se acorda IMM-urilor eligibile de către Ministerul Economiei, Comerţului si Mediului de Afaceri, prin intermediul AIPPIMM, este in cuantum de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără a depăşi 100.000 lei/beneficiar; - - -garanţia acordată de către FNGCIMM, pentru creditele contractate de către beneficiarii programului, este în cuantum de maxim 80% din valoarea creditului.