Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) solicita tuturor beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) ale caror proiecte sunt afectate de inundatii sau alte calamitati naturale sa anunte in cel mai scurt timp agentia asupra acestor situatii.
 
Beneficiarii pot apela la situatia de forta majora, prevazuta in articolul 18 din Anexa I a contractului de finantare, astfel incat contractul sa fie suspendat pe toata perioada de actiune a acestei situatii. In cazul in care nu se invoca forta majora in maximum cinci zile de la producerea evenimentului, toate daunele vor fi suportate de catre beneficiar, inclusiv penalitatile contractuale.
 
Conform prevederilor contractuale, forta majora reprezinta acel “eveniment imprevizibil, insurmontabil si imposibil de inlaturat, independent de vointa partilor contractante, intervenit dupa data semnarii contractului, care impiedica executarea contractului si care exonereaza de raspundere partea care o invoca. Pot constitui cauze de forta majora calamitatile naturale cum ar fi: cutremure, inundatii, alunecari de teren, razboi, revolutie, embargo etc”.
 
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca prin documente situatia invocata in termen de 15 zile de la notificarea fortei majore. De asemenea, dupa incetarea fortei majore, APDRP trebuie sa fie notificata in acest sens, in maximum cinci zile.