BRD - Groupe Société Générale va incepe maine, 10 iunie 2011, plata divi­den­delor aferente anului 2010 catre actio­narii inregistrati in registrul actionarilor bancii la data de 3 mai 2011.

Actionarii titulari de conturi curente deschise la BRD vor primi   di­vi­­­den­dele  in conturile  cu­rente res­pective. Cei care au solicitat anterior pla­ta in conturi des­chise la alte banci vor incasa divi­den­dele in conturile indi­cate, po­tri­vit opti­unii acestora.

Actionarii care nu au indi­cat un cont pentru virarea divi­den­delor sunt asteptati, ince­pand cu data de 10 iunie 2011, la orice unitate BRD pentru a soli­cita plata divi­dendelor prin virament sau in numerar.

Adunarea Generala a Actionarilor BRD din data de 14 aprilie 2011 a stabilit un dividend brut de 0,17957 lei pe actiu­ne. Conform reglementarilor legale in vigoa­re, cotele de impozit pe dividende sunt 16% pentru persoane fizice rezi­dente, 16% pentru persoane juridice si fonduri des­chise de investitii, 0% pentru fonduri de pensii facultative si admi­nis­trate privat din Romania, 0% pentru fondurile de pensii rezi­dente in statele UE sau AELS. Pentru per­soanele fizice si juri­dice nere­zi­dente, cota de im­po­zit apli­cabila este de 16%. Actionarii nerezidenti care doresc aplicarea cotei de impozit din Conventia de evitare a dublei impuneri incheiata intre Romania si tara lor de rezidenta trebuie sa prezinte, pana la data platii, certificatul de rezidenta fiscala in original sau copia acestuia, insotita de ori­ginalul traducerii legalizate efectuate de un organ specializat din Romania.