Firmele de intermediere care vor tranzactiona pe viitoa­rea piata spot a Bursei din Sibiu vor contribui cu 10.000 de euro fiecare pentru crearea unui fond care sa le asigure decontarea tran­zactiilor in cazul in care ei nu vor avea lichiditati. Casele de brokeraj care vor apela la aceas­ta solutie de urgenta vor fi obli­gate sa restituie suma utilizata in cel mult o zi lucratoare, iar accesul la tranzactionare le va fi suspendat pana cand rambur­seaza banii.

Pentru crearea Fon­dului fiecare participant la sis­te­mul de compensare-decon­tare si registru (DSClear) va con­tribui cu 1% din capitalul social, insa nu mai mult de 10.000 de euro. Teoretic, fiecare broker ar trebui sa plateasca 20.000 de euro, avand in vedere ca pentru a lua parte la DSClear are nevoie de un capital social de mini­mum doua milioane de euro.

Infiintarea Fondului de Ga­rantare face parte din regula­mentul Depozitarului Sibex, care a primit saptamana trecuta ultima aprobare din partea CNVM inaintea inceperii activi­tatii. Lansarea pietei spot este preconizata pentru luna octom­brie a acestui an.