Prima sesiune a examenului de bacalaureat naţional 2013 va începe în data de 10 iunie cu evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, potrivit unui ordin al Ministerului Educaţiei publicat pe site-ul MECTS.


Evaluarea acestei probe va dura până pe data de 12 iunie. Cea de-a doua probă, de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală la limba maternă, se va susţine între 12-14 iunie, iar evaluarea competenţelor digitale între 17-21 iunie.Ultima probă, cea de evaluare a a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, se va desfăşura între 25-28 iunie. 

Probele scrise
vor începe în data de 1 iulie cu proba la limba şi literatura română, care va fi urmată în 2 iulie de cea la limba maternă şi în 3 iulie de proba obligatorie a profilului. Proba scrisă la alegerea profilului şi specializării se va da în data de 5 iulie, iar rezultatele vor fi afişate pe 8 iulie până la ora 12,00 şi tot în aceeaşi zi până la ora 16,00 se vor depune contestaţiile. Rezolvarea acestora se va face între 9 şi 11 iulie, iar afişarea rezultatelor finale pe data de 12 iulie 2013.

În cazul în care Senatul va adopta bacalaureatul profesional, probelor de la acest bacalaureat vor fi adăugate probelor de evaluare a competenţelor care vor fi comune la ambele tipuri de bacalaureat.

Cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2013 va începe în perioada 15-19 iulie cu înscrierea candidaţilor. În zilele de 19 şi 20 august vor fi evaluate competenţele lingvistice de comunicare orală a limbii române, între 19-21 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă. În zilele de 20 şi 21 august vor fi evaluările competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în 22 şi 23 august cele de competenţele digitale.

Prima probă scrisă cea la limba şi literatura română va avea loc în 26 august, ea fiind urmată de proba scrisă la limba şi literatura română pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale în 27 august.Proba obligatorie a profilului se va susţine în 28 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării în 30 august.Afişarea rezultatelor se va face pe 2 septembrie până la ora 12,00, iar depunerea contestaţiilor în aceeaşi zi până la ora 16,00. Contestaţiile vor fi rezolvate în zilele de 3 şi 4 septembrie, urmând ca afişarea rezultatelor finale să se facă pe 5 septembrie.

Probele Bacalaureatului profesional se vor adăuga celor de evaluare a competenţelor de la Bacalaureatul naţional care vor fi probe comune pentru cele două tipuri de bacalaureat în cazul în care Senatul va adopta proiectul privind introducerea Bacalaureatului profesional.

Evaluarea naţională pentru anul şcolar 2012 - 2013 va începe cu proba scrisă la limba şi literatura română care va avea loc în data de 25 iunie. Înscrierea la evaluarea naţională se va face în perioada 17 - 19 iunie. Proba la limba şi literatura maternă pentru elevii aparţinând minorităţilor naţională va fi susţinută pe 26 iunie, iar cea la matematică pe 27 iunie.Afişarea rezultatelor se va face pe 29 iunie până la ora 16,00, iar depunerea contestaţiilor în aceaşi zi până la ora 20,00. Contestaţiile vor fi rezolvate în perioada 30 iunie - 2 iulie, iar afişarea rezultatelor finale după contestaţii - în 3 iulie.

Potrivit calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat, înscrirea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământ special se va face între 11 şi 13 iulie, repartizarea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi între 8 şi 10 iulie. Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora asistaţi de diriginţi se va face în perioada 5 - 9 iulie. Tot în aceeaşi perioadă vor fi completate fişele de înscriere şi de către absolvenţii clasei a VIII-a proveniţi din alte judeţe la centrul special desemnat.

Prima repartizare computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a va avea loc în 16 iulie.Afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listelor cu absolvenţii repartizaţi proveniţi din şcolile respective şi a listei cu locurile neocupate în licee se va face în 17 iulie.
Dosarele de înscriere la liceele unde au fost repartizaţi candidaţii se vor putea depune între 17 iulie şi 26 iulie. Cea de-a doua repartizare computerizată a absolvenţilor de clasa a VIII-a care nu au fost cuprinşi în prima etapă va avea loc în 25 iulie, iar a treia etapă se va face în 5 - 6 septembrie. Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii cursului anului şcolar 2013 - 2014 pe locurile de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă se va face între 24 şi 26 iulie.