Un număr total de 443 posturi de funcționar public au fost disponibile în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale din România în cursul lunii august 2012, potrivit unei indexari realizate de site-ul PublicJob.ro.

Din numărul total de anunțuri, 134 (43,9%) au vizat funcții publice de conducere, procentajul mai mare înregistrându-se în cazul funcțiilor publice de execuție, respectiv 171 (56,01%). În ceea ce privește funcțiile publice de execuție, 94 anunțuri (54,9%) cuprind posturi temporar vacante, în timp ce diferența de 77 anunțuri (45,01%) privesc poziții permanente de funcționar public. Funcțiile publice de conducere se ocupă în mod exclusiv pe perioadă nedeterminată, astfel încât această clasificare este imposibilă în acest caz.

În funcție de tipul angajatorului, 10,1% (45 posturi) din totalul de 443 vizează poziții în cadrul Guvernului și ministerelor, 11,5% (51 posturi) se încadrează în categoria structurilor naționale, 12,6% (56 posturi) la consiliile județene, 20% (89 posturi) în cadrul structurilor teritoriale, 36,7% (163 posturi) la primării și diferența de 8,8% (39 posturi) la alte instituții publice locale.

Din perspectiva localizării geografice, 31,8% (141 posturi) din totalul de 443 se află în București, acolo unde se află sediile principalelor autorități publice centrale. Urmează județul Dâmbovița cu 18 posturi anunțate în cursul lunii august, respectiv județele Cluj, Constanța și Iași, toate cu câte 16. Distribuția completă pe județe a autorităților și instituțiilor publice care au desfășurat proceduri de ocupare a funcțiilor publice vacante este redată mai jos.

Vezi aici ce institutii ale statului si din ce judete au facut angajari in luna august.