CEC Bank a incheiat cu Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (AIPPIMM) si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM), Conventia de colaborare privind „Programul Mihail Kogalniceanu pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii”.

Scopul Programului este acordarea de facilitati de subventionare partiala a dobanzilor si, dupa caz, de garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, in vederea suplinirii nevoilor de lichiditate pe termen de un an pentru desfasurarea activitatilor, cu posibilitatea prelungirii in conditiile legii, fara a depasi durata programului (2011-2013).

Clientii eligibili pentru aceste finantari sunt operatorii economici care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Creditele beneficiaza de garantia emisa de FNGCIMM ce va acoperi maximum 80% din valoarea creditului acordat, dar nu mai mult de 100.000 lei.

CEC Bank va acorda pentru finantarea acestor clienti credite in lei, in valoare maxima de 125.000 lei/IMM/an, cu urmatoarele costuri: dobanda: ROBOR 6 luni + 2,60 p.p. (actualizata semestrial in prima zi lucratoare a semestrului); comision de gestiune anual de 1% aplicabil la valoarea creditului; comision de prelungire de 0,8% aplicabil la valoarea creditului.

Programul permite finantarea nevoilor curente de capital de lucru pentru urmatoarele tipuri de cheltuieli: aprovizionarea, productia, desfacerea; executarea de lucrari si/sau prestarea de servicii; constituirea, prelucrarea, valorificarea stocurilor; desfasurarea activitatii curente; salarii si alte cheltuieli asimilate; plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat; alte costuri de operare.

Clientii CEC Bank beneficiaza de consultanta gratuita in ceea ce priveste pregatirea documentatiei de accesare a creditului.