Accesarea fondurilor europene si finantarea beneficiarilor eligibili de catre CEC Bank pot transforma un proiect intr-o afacere de succes. Cu toate acestea, solicitantii trebuie sa cunoasca o serie de proceduri pentru reusita acestui demers.

Accesarea fondurilor eu­ro­pene si finantarea be­ne­ficiarilor eligibili de catre CEC Bank pot trans­forma un proiect intr-o afacere de succes, un exemplu in acest sens fiind societatea Milk Prod din judetul Covasna, condusa de Ervin Berde. Firma a obtinut de la CEC Bank un credit de investitii pen­tru cofinantarea unui proiect des­ti­nat infiintarii unei ferme de vaci si a unei unitati de prelucrare a laptelui. „Am avut un consultant care ne-a ajutat in realizarea dosarului de fi­nan­tare”, spune Ervin Berde. Acesta povesteste ca, ulterior, a ajuns la CEC Bank unde dosarul i-a fost pro­ce­sat repede si astfel a obtinut si creditul. 

Pasii spre succes


Practic, finantarea din fonduri eu­ropene a unui proiect se obtine par­curgand sapte etape:

Pasul 1: Beneficiarii eligibili com­ple­teaza cererea de finantare si anexele solicitate de Au­to­ri­ta­tea de Management. Exista un model unic de cerere de fi­nan­ta­re pentru toate cele trei ins­tru­men­te structurale, cu anexe di­fe­rentiate pe fiecare fond in parte.

Pasul 2: Cererea de finantare este transmisa Organismului In­ter­me­diar/Au­toritatii de Mana­ge­ment.

Pasul 3: Se verifica con­for­mi­ta­tea administrativa a cererii de finantare, in conformitate cu procedurile in­ter­ne ale fiecarei Autoritati de Management.

Pasul 4: Dupa verificarea con­for­mi­tatii administrative urmeaza ve­rificarea eligibilitatii pro­iec­tului. Cri­teriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate in Documentul-Ca­dru de Im­ple­men­tare si trebuie apro­ba­te de catre Comitetul de Mo­nitori­zare.

Pasul 5: Evaluarea tehnica si fi­nanciara a proiectului.

Pasul 6: Selectarea proiectului potrivit criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.

Pasul 7: Aprobarea proiectului si semnarea contractului de fi­nan­tare.

Se ramburseaza doar cheltuielile eligibile


Dupa parcurgerea acestor etape, societatea Milk Prod a elaborat ce­re­rile de rambursare. Un solicitant de fonduri europene ar trebui sa stie ca Uniunea Europeana ramburseaza doar valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului. In legislatia ro­ma­neasca exista H.G. 759/2007 care evidentiaza regulile generale pentru toate programele ope­ra­tio­na­le, pri­vind eligibilitatea cheltuielilor.

Specific pentru fiecare program operational (PO) exista ordine de cheltuieli eligibile corespunzatoare axelor din PO sau chiar domeniilor  majore de interventie. Acestea sta­bi­lesc listele de cheltuieli eligibile pen­tru fiecare program operational, pe care aplicantul trebuie sa le aiba in vedere in momentul in care isi sta­bi­leste bugetul proiectului.

Alcatuirea cererii de finantare

In alcatuirea cererii de finantare trebuie avute in vedere urmatoarele aspecte:
  •  Amplasamentul proiectului - terenul
  •  Impactul rezultatelor asupra comunitatii
  •  Resursele umane implicate in alcatuirea documentatiei si in proiect
  •  Elaborarea proiectului
  •  Contributia financiara in proiect