In prima jumatate a anului 2010 pre­tul de inchiriere al apartamentelor din Ca­pitala a scazut. Astfel ca, in pofida apa­ren­tei stabilizari a pretului chiriilor, pri­me­le sase luni ale anului au relevat o de­preciere medie de 8%, potrivit unei ana­lize realizate de portalul imobiliar anunturiparticulari.ro. In luna iunie, pentru un apartament de 2 camere a fost solicitat un pret mediu de inchiriere de 350 de euro, cu 5% mai redus fata de inceputul anului, cand acesta era de 370 de euro. Pentru o garsoniera, chiria me­die in luna iunie a fost de 250 de euro, cu 4% mai putin, iar pentru apar­ta­men­te­le de 3 camere pretul a scazut cu 10%. La inceputul anului proprietarii cereau un pret de 540 euro/luna, acesta ajun­gand sase luni mai tarziu la 490 eu­ro/luna. Si pentru apartamentele de 4 ca­mere s-a mentinut tendinta de sca­de­re, pretul de inchiriere reducandu-se cu aproximativ 15%, de la 770 euro/luna in ianuarie, la 660 euro/luna in iunie.


Oferta este in crestere


Chiriile locuintelor din Bu­curesti au scazut pe fon­dul diminuarii ve­nitu­ri­lor chi­­ria­si­lor, dar si a cres­terii ofertei nou aparute pe pia­ta in­chi­rie­ri­lor. Astfel, po­trivit datelor anunturiparticulari.ro, aceas­ta oferta s-a majorat cu 27% fata de inceputul anului, cand in luna iunie au fost scoase pe piata un nu­mar de 2.820 de apartamente. Cele mai multe lo­cu­in­te oferite pentru inchiriere in luna iunie au fost pe segmentul apar­ta­mentelor de 2 camere (1.200 de oferte), urmate de gar­so­niere (1.000 de oferte), aparta­men­te­le de 3 camere (520) si doar 115 noi ofer­te pe segmentul locuintelor cu 4 ca­mere. Cres­terea ofertei pe piata chiriilor a fost in­fluentata si de noul stoc de lo­cuinte pro­ve­nit din zona an­­sam­blu­rilor re­zi­den­tiale noi. O parte din­tre dez­vol­ta­tori au schimbat des­ti­na­tia apar­ta­men­­­telor, in­trand pe piata in­chi­rie­ri­lor cu lo­cu­in­tele ra­mase ne­vandute. Autorii stu­diu­lui se asteapta ca pre­tul mediu de inchiriere sa scada si in perioada ur­ma­toa­re, pana in jurul lunii sep­tembrie, cand incep cur­surile in sis­te­mul inva­ta­mantului su­perior. Studiul a fost realizat de anunturiparticulari.ro in perioada 1 ia­nuarie-30 iunie 2010, fiind moni­to­ri­za­te anunturile atat din presa scri­sa („Ro­­­ma­nia Libera”, „Bursa”, „Anuntul Te­le­fonic”, „Anuntul AZ”, „Li­ber­tatea”), cat si din online (anun­turiimobiliare.ro, imobiliare.ro, imobi­liare.net, bizimo­bi­liare.ro). Anunturiparti­culari.ro este un portal lan­sat in anul 2001 de compania Agentie.NET.