Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a anulat licitatia privind solutia IT de intro­ducere a cardului electronic de asigurari de sanatate, dupa ce Ericsson Romania a contestat procedura de atribuire a contractului, estimat la 110,1 milioane de lei, cu TVA. CNSC a admis contestatia formulata de Eric­sson Telecommunications Romania si a obligat autoritatea contractanta sa anuleze procedura de atri­buire, potrivit deciziei CNSC.

Impotriva deciziei pot fi formulate plangeri in termen de 10 zile de la co­muni­care, se precizeaza intr-un comunicat. Con­tes­tatia a fost depusa in data de 10 iunie. Prin docu­mentul ina­intat CNSC, Ericsson Telecom­mu­nica­tions Romania a solici­tat anularea procedurii de atri­buire sau anularea in par­te a documentatiei de atri­buire si aplicarea ma­su­rilor co­rective care se im­pun. Societatea isi motiveaza demer­sul prin faptul ca documentatia de atribuire in­tocmita de autoritatea contractanta incalca prevederile legale in materia achizitiilor publice si ingradeste acce­sul ofer­tan­tilor la procedura. „De asemenea, docu­men­tatia de atribuire incalca normele si principiile enuntate in Tratatul de instituire a Comunitatilor Europene, in spe­cial cele referitoare la nediscriminarea si egalitatea de trata­ment, transparenta, proportionalitatea si recu­noas­te­rea reciproca, principii ce sunt avute in vedere si men­tionate si in cadrul Notei COCOF nr. 07/0037/03-RO-Criterii de selectie si/sau de atribuire ilegale fixate in pro­cedura de licitatie”, se mai precizeaza in do­cument.