Adunarea Generala a Creditorilor producatorului de vagoane Meva SA din Drobeta Turnu Severin a aprobat, in data de 31 mai, planul de reor­ganizare propus de Casa de In­solventa Tran­sil­vania (CITR), adminis­tratorul judiciar al so­cietatii din judetul Me­hedinti. Pla­nul se intinde pe o pe­rioada de 18 luni si pre­vede conti­nuarea acti­vi­ta­tii comer­ciale, vanzarea fon­du­lui de comert, distribuiri esa­lonate catre creditori, precum si mentinerea celor 250 de angajati. Compania Meva SA este unul dintre cei mai vechi si mai mari constructori de vagoane din tara, fabrica fiind infiintata cu mai bine de 125 de ani in urma.

„Cre­ditorii au realizat faptul ca reor­ganizarea societatii, prin continuarea activitatii curente, are drept consecinta o acoperire mai mare a creantelor, precum si posibilitatea de a avea in socie­tate un partener comer­cial de incredere si un contri­buitor important la buge­tul de stat. De ase­me­nea, un factor decisiv a fost faptul ca Meva este unul dintre cei mai mari anga­jatori din Drobeta Turnu Se­verin, conti­nuarea acti­vi­ta­tii asigu­rand me­n­ti­ne­rea celor aproximativ 250 de angajati si chiar posibili­tatea unor noi angajari“, a de­clarat Radu Lotrean, Managing Partner CITR. Judecatorul sindic va decide, in baza votu­rilor exprimate de creditori, confirmarea acestui plan de reorga­nizare.