Cel mai important producator euro­pean de carne de porc si al doilea pe plan mondial, Germania, este prota­gonistul unui scandal de contaminare cu dioxina, care a dus la inchiderea a mai mult de 1.000 de ferme zootehnice. Confruntati cu aceasta situatie, fer­mierii germani cer despagubiri din partea statului. Piete importante, pre­cum Rusia, Coreea, China sau Slovacia, blocheaza importurile de carne de porc din Germania. In sapta­mana 10-16 ianuarie a.c., pretul carcasei de porc la bursele internationale s-a prabusit brusc. Motivul, dupa cum apre­cia o analiza a portalului PigProgress, a fost pretul de dumping practicat de ger­mani, care au fortat, astfel, vanzarea productiei pe pietele care, inca, nu au interzis importurile din aceasta tara.

„Cerem ministrului Agri­culturii fie interzicerea intrarilor de carne de porc din Germania, fie sesizarea organis­melor competente ale Comisiei Euro­pene pri­vind dumpingul practicat de germani in piata carnii de porc“, a declarat intr-un co­municat directorul executiv al Fede­ratiei Nationale a Producatorilor Agricoli din Romania, Daniel Botanoiu.

Din exportator in importator


Din cauza pestei por­cine, Romaniei i-a fost interzis de catre CE, in 2003, sa exporte carne si pro­duse din carne provenite din cresca­toriile autoh­tone, motivand ca fer­mierii utilizau vacci­narea ca me­toda de preventie a apari­tiei pestei porcine clasice, masura fiind prelun­gita in anul 2007. „Ince­pand cu 1 ianua­rie 2010, CE a permis tarii noastre sa participe pe piata co­mu­nitara cu marci romanesti de produse din carne de porc provenita din zonele libere de pesta procina clasica. Decizia, votata in unanimitate de statele membre, a fost o recunoas­tere a pro­greselor inregistrate de Romania in combaterea respectivei boli si a venit in urma demer­surilor efectuate de ANSVSA, inca din luna aprilie 2009“, precizeaza sursa citata. Altfel spus, Comisia Europeana ne-a per­mis sa vin­dem car­nea de porc, dar carne de porc impor­tata. Car­nea tre­buia adusa tot din Uniunea Eu­ro­peana, pre­lucrata la noi in tara si, apoi, re­van­duta pe piata comu­nitara. „Ne obli­­ga sa venim la ei pe pia­ta cu carnea lor, care este mai proasta din punct de vedere ca­li­tativ. In acest timp, cres­catorii nostri se zbat sa faca credite. Bancile dau din ce in ce mai greu banii, iar doban­zile nu sunt sub­ven­tionate. Romania a devenit, in felul acesta, importator de carne de porc, in loc de exportator”, preciza Gheorghe Caruz, pre­sedin­tele Patro­na­tului Roman al Carnii de Porc. Po­trivit datelor fur­nizate  de Insti­tutul Na­tional de Statistica, la sfarsitul lui 2010 aproape 70% din carnea de porc de pe piata roma­neasca era im­portata.

Disparitia porcului romanesc

                                                       
La inceputul anu­lui acesta, Valeriu Tabara, ministrul Agri­culturii, anunta ca „pana prin apri­lie-mai am putea sa dam drumul la exporturile  de carne si produse din carne de porc autoh­tone”. Anul 2011, in contextul de mai sus, poate insemna, prin redeschi­derea pie­tei eu­ro­pene pentru Romania, o sansa de redresare pentru cres­ca­torii de porci, desi, ceea ce se intampla acum la bursele inter­na­tionale de profil ii avantajeaza doar pe pro­cesatorii de carne. Din pacate, fer­mierii romani din do­meniu nu sunt intr-o situatie prea fericita. Crescatorii germani bene­ficiaza, in aceste mo­mente, de „subventii ascunse impor­tante”. La noi acestea  intarzie cu lunile, iar  proce­satorii, pentru a-si mari marja de profit, prefera materia prima din import. Iar peste toate acestea nu este exclus ca, pana la primavara, in Romania sa mai apara, subit, inca un caz de pesta porcina, care sa ne oblige la reluarea vaccinarilor. Si asa, incet, incet porcul romanesc poate disparea, pentru ca interesele interna­tionale sunt mult prea mari.