Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA) a hotarat sanctionarea brokerului Brokasig Expert Broker de Asi­gu­rare cu retragerea autorizatiei de func­tionare. Decizia a fost publicata in Mo­ni­torul Oficial. CSA subliniaza faptul ca masu­ra dispusa in cazul societatii men­tio­nate nu are implicatii asupra contractelor de asigurare deja incheiate, acestea conti­nuand sa isi produca efectele in conditiile stabilite la data semnarii.

Saptamana trecuta, CSA a retras auto­ri­zatia de functionare a Napoca Broker de Asigurare, din Cluj-Napoca, si a sanc­tio­nat cu interzicerea temporara a activitatii fir­ma Nord Asig Broker de Asigurare Brasov. In urma unui control, CSA a cons­tatat ca firma Napoca Broker de Asi­gu­rare, deti­nu­ta integral de o persoana fizica, Lucian Moldovan, nu-si desfasura activitatea la se­diul declarat, nu avea contract de ras­pun­dere civila profe­sionala si nu a transmis situatiile finan­ciare aferente anului trecut.