Auditorii publici externi au emis peste 7.000 de decizii si masuri pentru inla­tu­rea abaterilor constatate la entitatile publice auditate si controlate in 2009. In 35 de cazuri au fost sesizate par­chetele, abuzul in serviciu fiind in topul posibilelor infractiuni. De asemenea, au fost emise si 225 de certificate de conformitate.

In intervalul 1 ianuarie-31 octombrie 2009, Curtea de Conturi a Romaniei a finalizat 1.267 de misiuni de audit financiar, 246 de audit al performantei si 411 actiuni de control, se arata in raportul de activitate al Curtii pe anul 2009, primul de asemenea tip, dat publicitatii. In urma actiunilor auditorilor publici externi, Curtea de Conturi a acordat 225 de certificate de conformitate, cifra care reprezinta 18% din totalul operatiunilor de audit sau control efec­tuate. De asemenea, au fost emise 1.177 de de­ci­zii si 6.021 de masuri pentru inlaturarea abaterilor si a deficientelor constatate. „Pro­cen­tul de certificare de 18%, comparat cu procesul de acordare a descarcarii de gestiune folosit in anii anteriori, scoate in evidenta cresterea exi­gen­telor in exercitarea actului de auditare a conturilor de executie bugetara, dar si cresterea profesionalismului auditorilor publici externi ai Curtii de Conturi”, se mentioneaza in rapor­tul de activitate. Pe lista lunga a abaterilor cons­tatate de auditorii camerelor judetene ale Curtii de Consturi se afla: nestabilirea, neevidentierea si neincasarea in cuantumul si la termenele stabilite de lege a unor venituri bugetare; neevi­den­tierea si nevirarea unor sume la Bugetul de stat; calculul eronat al obligatiilor catre bugetele publice; neplata la termen a obligatiilor buge­tare; nerespectarea prevederilor legale referi­toa­re la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare; nerespectarea prevede­rilor legale in efectuarea cheltuielilor: cheltuieli neprevazute de legislatie, plati efectuate cu schim­barea destinatiei legale, plati fara docu­men­te justificative, plati peste avansurile legale, plati peste normele, baremele sau cotele legale aprobate; abateri de la legislatia privind achizi­tiile publice; neintocmirea programului anual al achizitiilor publice; abateri de la prevederile legale privind administrarea publica sau/si pri­vata a statului sau ale unitatilor adminis­trativ- teritoriale si abateri privind calitatea conturilor de executie bugetara.


Curtea de Conturi a dat de lucru procurorilor


Cele mai grave nereguli sesizate de auditorii Curtii de Conturi s-au concretizat in emiterea a 35 de avize favorabile pentru sesizarea orga­ne­lor de urmarire si de cer­ce­tare penala. Pr­inci­palele acuzatii sunt de savar­si­re a infractiunilor de abuz in serviciu, negli­jen­ta in serviciu, fals, fals intelectual si uz de fals. De asemenea, Curtea de Conturi a emis si 17 avi­ze negative de sesizare a organelor de urmarire si cercetare penala. Au­di­to­­rii publici externi au obligatia sa verifice ac­ti­vi­tatea a 10.639 de entitati publice din Romania, din care in 2009 au fost con­trolate sau auditate, pana acum, 1.778, adica 17% din total. Dintre acestea, 1.223 au fost supuse auditului finan­ciar, 170 auditului performantei, in timp ce 385 de entitati au fost controlate. De mentionat ca doar o parte dintre entitati sunt verificate anual, in timp ce in cazul altora, cum sunt primariile din mediul rural, verificarea se face o data la cativa ani. O noutate in activitatea Cur­tii de Conturi este ca, incepand din acest an, elaboreaza planuri de activitate anuale, dar si multianuale. De asemenea, numarul misiu­ni­lor de audit a cres­cut in ultimii ani fata de cele de control, dupa ce unele structuri ale sale au fost desfiin­tate, cum ar fi mutarea procurorilor financiari la parchete. „Trecerea de la abordarea clasica a controlului efectuat anterior de Curtea de Conturi si a modului de valorificare a activitatii sale prin propria jurisdictionala, la adoptarea conceptului de audit si la modifi­ca­rea cores­pun­zatoare a modului de valorificare a rezul­tatelor, a condus la necesi­ta­tea reevaluarii sau revizu­irii a intregii sale legis­latii secundare”, se arata in rapor­tul de activitate al Curtii de Conturi.

Curtea de Conturi are in prezent 1.445 de angajati si a avut la dispozitie un buget de 158,6 milioane de lei in 2009. Din aceasta suma, 90,72% a fost repartizata cheltuielilor de personal, justificarea fiind specificul activitatii desfasurate.