Zeci de contracte de la Minis­te­rul Turismului au abateri grave de la legislatia achizitiilor publi­ce, iar amenzile le plateste tot bugetul public. Controlul efec­tuat la Ministerul Turismului in baza ses­i­zarii Comisiei parlamentare referitor la ve­rificarea sumelor cheltuite de Ministerul Turismului pentru actiuni de promovare a turismului si imaginii Romaniei au scos la iveala o serie de ilegalitati care au ramas, insa, doar la stadiul de simple constatari.

Concluzia raportului a fost ca con­tractele incheiate anul trecut la Ministerul Turismului condus de Elena Udrea au abateri grave de la legislatia in domeniul achizitiilor publice, dar si ilegalitati pentru care, in mediul privat, administratorul unei firme ar fi facut puscarie pentru proasta gestionare a ba­nilor si lipsa documentelor din evi­den­tele contabile. ”Eu nu am vazut raportul Curtii de Conturi, dar am subliniat inca de la Comisia parlamentara ca astfel de nereguli la o firma privata ar fi atras raspunderea penala a adminis­tr­a­to­ru­lui… si vorba aceea… pe banii lui. Vad ca pe bani publici poate face fiecare ce vrea”, arata expertul contabil Violeta Mihai, care a intocmit expertiza contrac­telor de la MT, la cererea Comisiei par­la­men­tare de ancheta.

Curtea de Conturi a Romaniei a constatat abaterile de la legalitate si s-a limitat sa ceara control doar din partea Agentiei Nationale de Reglementare si Monitorizare a Achi­zi­tiilor Publice (ANRMAP), care a admi­nis­trat amenzi, platite tot pe bani publici, si avertismente scrise neluate in seama de nimeni. Pentru toate ilegalitatile din Minis­terul Turismului niciun angajat nu a fost macar mustrat, iar seful guver­nului a trecut cu vederea cheltuielile de sute de milioane de lei pentru publici­tate si promovare incadrate in bugetul mi­nisterului la ”transferuri” si ”alte cheltuieli cu bunuri si servicii”.

Ministerul ”transferuri” si ”alte cheltuieli…”


In perioada anchetei Comisiei par­la­mentare care viza cheltuielile aberante de la ministerul condus de Elena Udrea, angajatii acesteia au refu­zat constant sa furnizeze documente justificative pentru achizitiile efectuate. Raportul realizat de Curtea de Conturi a Romaniei (CCR) arata ca achizitiile aveau deficiente ma­jo­re, incepand cu pro­cedurile si pana la neintocmirea documentatiei necesare. Cel mai intere­sant aspect neluat in seama este ca cea mai mare parte a bugetului de reclama si publicitate nu a fost incadrata corect la ”reclama si publicitate”, ci a fost trecut la capitolele “alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, in vreme ce capitolul de reclama si publicitate nu are niciun ban alocat. Astfel, peste 240 de milioane de lei s-au dus pentru finantarea unor pro­iecte de investitii prin transferuri directe de la Ministerul Finantelor pentru pro­movarea turismului.

Dezmatul pe bani publici


O serie de firme s-au bucurat de contracte pe banii contribuabililor, fara a se tine cont de respec­tarea legislatiei achizitiilor publice sau de oportunitatea acestor investitii. Contractul cu firma SC DBV Media House SRL, detinuta de Consuela Diana Binder, in valoare de 254.351 lei, pentru fur­ni­zarea de servicii in cadrul pro­iectelor ”Paste in Bucovina” si ”Lu­mi­na la malul marii” s-au de­rulat cu o serie de aba­teri, adica, pe ro­ma­neste, licitatia s-a facut ”pe genunchi”. Prin adre­sa 921 din 17 fe­bruarie 2010, ANRMAP arata moti­vele pentru care Ministerul Turis­mu­lui a fost sanctionat cu amenda si avertis­ment: ”potrivit art. 56 din OUG 34/2006… anuntul de atribuire a fost transmis spre publicare cu o intarziere de peste 48 de zile, iar referatul de oportunitate a fost intocmit dupa inche­ie­rea contractului”. Mai mult, actul nu contine clauze specifice referitoare la obligatiile partilor de a asigura accesul pu­bli­cului la destinatarii finali ai fon­du­ri­lor publice, criteriile de alocare a aces­tor fon­duri, sumele alocate pe fiecare bene­ficiar, mai arata ANRMAP. De ase­menea, s-a mai constatat si lipsa docu­mentului constatator OPIS necesar dosa­rului de licitatie. Una peste alta, modul in care s-a derulat aceasta afacere nu este o intamplare, ci dovedeste o adevarata practica in acest sens daca avem in vedere restul contractelor incheiate pentru promovare media.

Mari campanii europene cu dedicatie


Curtea de Conturi si ANRMAP au mai acuzat ministerul condus de Elena Udrea de ”nepublicarea unui anunt de participare in sistemul informatic de utilitate publica si nepublicarea refe­ra­tului de oportunitate aprobat de or­do­natorul principal de credite” pentru achizitia serviciilor de promovare media pe posturile CNN si Eurosport. Cum ar veni… la licitatie au fost evitati oaspeti nepoftiti. Contractul pentru CNN a fost derulat printr-o asociere de firme si nu direct cu televiziunea, la pretul de 1.675.515 lei. Asocierea este formata din Best Adverti­sing&Con­sult SRL si Opti Media SRL. Despre Best Advertising&Consult se stie ca este un client de nadejde al Buge­tului de stat pentru publicitate si apar­tine lui Manuel Che­rechesiu (67%) si Marian Strachinescu (33%), iar Opti Media SRL apartine lui Bog­dan Sintea (50%) si lui Theodor Dumitrescu (50%). Ca prin coincidenta, nici contractul de un milion de euro cu Eurosport nu s-a anuntat pe site-urile de licitatie, dar aici treburile erau limpezi dinainte, avand in vedere anuntul ministerului ca Eurosport ar fi oferit promovarea gratuita a progra­mului ”Romania. The Land of Choice”, lansat odata cu turneul de tenis ”Roland Garros”. Evident ca si aici controlul a evidentiat nereguli, sanctio­nate doar administrativ.

Evenimente… pe cuvant


Pentru participarea sau organizarea unor evenimente ale Ministerului Turis­mului s-au cheltuit sume considerabile, fara contracte, fara licitatii, toate acestea fiind justificate printr-un ordin al minis­trului Elena Udrea care permite repre­zen­tantilor birourilor turistice ro­ma­nesti din strainatate sa negocieze si sa semneze contracte. Pe filiera nego­cierilor directe s-a transferat suma de 272.000 de lei catre societatea Eurofilm Art SRL din Buftea, actionar fiind Studiourile Media Pro S.A., care l-a adus pe Goran Bregovici in concert in Ro­ma­nia pentru Ministerul Turismului. Curios este ca pana la contractul din 19 aprilie 2009 cu Ministerul Turismului, Eurofilm Art nu a mai emis nicio fac­tura. Si tot catre Media Pro Pictures s-a dus si suma de 1.322.076 de lei pentru organizarea evenimentului ”Lumina la malul marii” fata de care autoritatile au constatat ca viza de control financiar s-a dat dupa semnarea contractului, contrar OG 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv.

Mai mult, receptia serviciilor a fost facuta de per­soane care nu au nicio calitate in acest sens. Sub pretextul ca oferta accep­tata tine loc de contract, birourile turistice ale ministerului au facut achizitii spec­taculoase in numai trei luni, reusind sa cheltuiasca mai bine de jumatate de mi­lion de euro cu evenimentele din strai­natate. La Paris, pentru lansarea pro­iec­tului ”Romania. Land of Choice”, firma Eventures Con­cept Solution SRL, care apartine Amaliei Nastase (50%) si lui Razvan Vasilescu (50%), a incasat fara vreo procedura concurentiala 371.069 de lei.

Elena Udrea se spala pe maini cu ”ordine”


Curtea de Conturi explica strategia ministrului de a ocoli procedurile con­cu­rentiale, alegand pe spranceana fur­nizorii evenimentelor din strainatate, si de a pasa responsabilitatea catre perso­nalul din subordine. Contractele sunt semnate de seful Biroului de Promovare Turistica si Informare Turistica conform ordinului ministrului IMMCTPL 741/2008 prelungit prin Ordinul minis­trului Turismului 261/06.03.2009, care precizeaza ca ”pentru evenimentele desfasurate in strainatate se imputer­niceste seful reprezentantei de promo­vare turistica in a carei arie de res­pon­sabilitate se desfasoara eveni­me­n­tul sa semneze contractul cu ofertantul cas­ti­gator”. Asa s-a ajuns ca serviciile efec­tua­te de firmele din strainatate sa fie re­cep­tionate in baza unor procese ver­bale fara numar si fara data, iar ad­jude­ca­rea lor sa se faca prin ordinul minis­trului Udrea 261/2009 care spune la punctul 2 ca ”acceptarea in scris a ofertei de catre seful reprezentantei de promovare turistica, in urma primirii rezultatului procesului verbal, tine loc de contract in tarile in care nu se uzi­teaza incheierea de contracte”.

 Asa se face ca sume imense de bani s-au scurs la Berlin catre firmele Matthias Klein Tischlerei si Messe Berlin pentru amenajarea standului si inchirierea spatiului. Mai precis, Elena Udrea a bagat in buzunarul firmei germane Matthias Tischlerei suma de 353.945 euro pentru amenajarea a 603 mp de stand. Inchirierea spatiului a mai costat Ministerul Turismului inca 76.353 euro…, bani care s-au dus la Messe Berlin. La fel a procedat ministrul Turismului si cu amenajarea standului din Roma, care a fost acordata firmei Progetto Allisti­men­to pentru suma de 36.120 de euro. Si mica intelegere a continuat cu inchi­ri­e­rea unui panou publicitar ”outdoor” in Paris de la firma JC Decaux pentru suma de 35.880 de euro si a unui supliment cultural in Figaro Media Paris, ce a costat 15.000 de euro. Curtea de Conturi a retinut ca toate contractele mentionate mai sus au fost incheiate fara a avea viza de control financiar preventiv si fara a avea aplicate sigiliul personal al persoa­ne­lor impu­ter­nicite de ministrul Elena Udrea, semn ca nimeni nu isi asuma responsabilitatea acestor achizitii. Curtea de Conturi con­cluzioneaza ca pentru aceste contracte Ministerul Turismului nu a respectat normele metodologice de intocmire a documentelor financiar-conta­bile, apro­ba­te prin ordinul Minis­t­e­ru­lui Econo­miei si Finantelor 3.512/2008.

Criza… pe patru roti


Pentru ca treaba sa mearga bine la jumatatea anului trecut, Ministerul Tu­ris­mului a contractat in forta achizitia a 18 autoturisme, fara a respecta pre­ve­de­rile OUG 34/2006, mai exact fara a comunica societatilor perdante moti­vele pentru care oferta lor nu a fost casti­ga­toare si fara a publica anuntul de atri­bu­i­re in termen de 48 de zile. Minis­terul a cumparat de la Porsche Romania sase au­toturisme Skoda Octavia Tour cu 294.653 de lei, de la Midocar SRL a achizi­tio­nat trei autoturisme VW Passat Con­for­t­line cu 283.815 lei, iar de la Auto­mobile Dacia SA a cumparat noua masini Dacia Logan Laureate cu 280.892 de lei.

Concluzii ioc, turisti deloc!


Curtea de Conturi ne-a lasat cu ochii in soare si cu raportul in aer, dupa ce s-a multumit sa mentioneze ca nu se poate pronunta asupra eficientei cheltuirii banilor publici pentru ac­tiuni de promovare turistica a Ro­ma­niei, deoa­rece au fost verificate numai contractele nominalizate in Raportul Comisiei parlamentare de ancheta. Cifrele puse la dispozitie de Institutul National de Statistica arata ca numarul turistilor scade continuu. ”In luna de­cem­brie 2009, comparativ cu luna corespun­zatoare din anul precedent, atat sosirile, cat si innoptarile in struc­turile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat scaderi cu 12,8%, respectiv cu 17,9%. In anul 2009, comparativ cu anul precedent, atat sosirile, cat si innop­tarile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au inregistrat scaderi cu 13,8%, respectiv cu 16,4%”, arata INS. Declinul a continuat si in februarie 2010, innoptarile in struc­turile de primire turistica inregis­trand o scadere de 8,5%, respectiv de 15,1% fata de aceeasi perioada a lui 2009.

Linkuri: