Directia de Asistenta Sociala (DAS) Volun­tari a inceput, din data de 16 august, implementarea proiectului “Imbunatatirea capacitatii admi­nistrative a personalului din cadrul Directiei pentru Asistenta Sociala”, care are ca scop dezvoltarea si imbunatatirea competentelor resurselor umane din administratia publica, in special in domeniul asistentei sociale, acolo unde s-a constatat ca personalul nu este instruit in mod adecvat. Pe perioada de derulare a proiectului vor fi instruiti 117 angajati din cadrul serviciului de protectia copilului, Compartimentul protectia persoanelor adulte si Biroul finantare institutii de asistenta. Proiectul are o valoare totala de 867.000 de lei si este cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative.