Pentru românii angajaţi în străinătate, pentru cei care derulează afaceri în afara graniţelor sau care studiază într-una dintre ţările Uniunii Europene, atitudinea faţă de economisire nu ar trebui să se modifice. Pot deschide conturi de depozite în orice stat membru din UE, fără a fi nevoiţi să menţină legătura cu o banca din ţara de origine. Sigur, această opţiune este valabilă şi pentru românii care nu se încadrează în niciuna dintre categoriile enumerate, însă vor pur şi simplu să obţină randamente mai bune. Alegerea rămâne la latitudinea fiecăruia. Noi vă prezentăm avantajele şi dezavantajele ce decurg din cele două modalităţi de economisire în euro.

 

în ţară

AVANTAJE

Poţi deschide conturi de depozite în euro foarte bine remunerate şi în România. Volksbank, Banca Românească, Bancpost, Piraeus Bank, OTP Bank, Banca Carpatica sau Alpha Bank oferă cele mai ridicate dobânzi la euro de pe piaţă, cuprinse între 4,1-4,5% pe an.

În plus, constituirea prin internet banking aduce bonusuri de dobândă faţă de cea standard, la nivel de 0,25-0,5 puncte procentuale. Unele bănci acordă pensionarilor un plus de dobândă de până la 0,15 puncte procentuale. Economiile sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor (FGDB) în limita a 100.000 de euro/deponent/ bancă. Dacă deţineţi o sumă mai mare, constituiţi-vă mai multe depozite pentru ca fiecare dintre ele să beneficieze de garanţia FGDB.

Dacă locuiţi în România şi dacă banca aleasă să vă păstreze banii nu are subsidiară locală, evitaţi costurile presupuse de un eventual transfer al fondurilor prin instituţia corespondentă. Nu aveţi de traversat niciun fel de barieră lingvistică în momentul în care vă hotărâţi să alegeţi o bancă prezentă în România, un fapt care facilitează comunicarea cu instituţia financiară.

Dacă locuiţi în România şi aveţi de efectuat o plată în valută într-un termen scurt, deschiderea unui depozit la o bancă locală vă poate oferi un confort mental sporit.

 

DEZAVANTAJE

Dobânzile sunt impozitate cu cota unică de 16%. Băncile condiţionează constituirea unui astfel de depozit de depunerea unei sume minime, care, în unele cazuri, poate ajunge la 500 de euro.

Pentru produsele de economisire cu dobânzi mari, unele instituţii financiare pot impune o sumă maximă la constituirea depozitului, de 50.000 de euro, de exemplu. Pentru încasarea dobânzii, administrarea contului curent costă între 0,25-10 euro/lună Dacă retragerea nu se realizează în ziua scadenţei sau în intervalul stabilit de bancă, valoarea comisionului se plasează la 0,5-0,6% din suma retrasă

 

în străinătate

AVANTAJE

Sunt bănci din Uniunea Europeană care oferă dobânzi mult mai mari decât cele din România. De exemplu, pe piaţa grecească, KEDR Bank şi Dodecanese Bank oferă la euro o rată de 6% pe an. Pe piaţa Spaniei, Banco Mediolanum şi Banca Espirito Santo acordă o dobândă de 5%, respectiv 4,6%. În Portugalia, Banco Best, alături de Banco Finantia, remunerează cel mai bine depozitele clienţilor, cu 5,25%, respectiv 4,75% pe an. Depozitele constituite la orice bancă din Uniunea Europeană sunt garantate în limita a 100.000 de euro/ deponent/bancă.

Pentru cei care muncesc în străinătate, au afaceri sau studiază în universităţi din Uniunea Europeană există posibilitatea diversificării investiţiilor într-o serie de produse destinate în mod normal numai rezidenţilor. De exemplu, în Franţa aceste produse bancare sunt Livret A, Archipel Liberté şi Compte epargne logement - CEL. Dacă obţineţi acceptul băncii, deschiderea contului bancar pentru vărsarea dobânzii din contul de depozit este relativ simplă. Se poate face chiar printr-un apel telefonic, urmat de o confirmare scrisă. Evoluţia internetului poate suplini distanţa fizică între deponent şi bancă. Persoanele care deţin un depozit în străinătate pot obţine de la banca respectivă o dobândă mai bună pentru un împrumut.

DEZAVANTAJE

Constituirea unui depozit la o bancă în străinătate nu vă scuteşte de plata impozitului pe veniturile obţinute din dobânzi. Cota de 16% se aplică şi în acest caz. Totuşi, în cazul în care aţi plătit deja taxele pentru aceste venituri în străinătate, nu veţi fi taxat de două ori pentru ele.

O dobândă înaltă atrage după sine şi impunerea de către bancă a unei sume maxime. Acesta poate fi cuprinsă între 50.000 şi 10.000 de euro. Băncile europene care remunerează cel mai bine depozitele sunt cele care activează în ţările cele mai afectate de criza datoriilor suverane, precum Grecia, Spania şi Portugalia.

Cele mai mari bănci din Europa nu oferă dobânzi mai mari decât cele de pe piaţa românească. De exemplu, peste 3% pe an putem obţine de la Allied Irish Bank (Irlanda), ING Italia sau UniCredit. Teoretic, orice cetăţean al Uniunii Europene poate alege o bancă din interiorul UE pentru a deschide un depozit, dar instituţia poate refuza să-l deschidă, dat fiind că este o relaţie strict comercială.

Băncile solicită întotdeauna un act de identitate - carte de identitate sau paşaport. Dar sunt instituţii care pot cere detalii suplimentare - istoricul bancar - de la banca din România, pentru a putea verifica faptul că nu sunteţi înregistrat ca rău platnic. Totodată, vi s-ar putea cere să furnizaţi şi date privind venitul.

De asemenea, banca ar putea cere depunerea unei sume fixe în cont, ca depozit iniţial, care poate varia de la 100 de euro la 50.000 de euro. Pentru încasarea dobânzii, administrarea contului curent nu este gratuită. Dacă solicitaţi şi un card de debit, cheltuielile cresc şi mai mult.

Bariera lingvistică nu numai că poate îngreuna relaţia cu banca, dar vă poate crea dificultăţi în înţelegerea contractului pe care îl veţi semna. Sfatul nostru: contractul este reglementat de legea statului în care a fost emis; este de preferat să vă documentaţi în prealabil în ceea ce priveşte legislaţia.