Membrii Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor au avizat marti proiectul de Lege privind apro­ba­rea OUG 50/2010 cu cateva amen­da­men­te, pe care le considera necesare im­bu­natatirii textului ordonantei.

Cel mai important dintre acestea se refera la spinoasa problema a marjelor, modul lor de calcul fiind recomandat la un moment dat de ANPC, dar nu a mai fost introdus in textul final al OUG 50. In aceste conditii, deputatii din Comisia pentru industrii si servicii incearca sa repare aceasta chestiune prin urma­toarea propunere: „Pentru creditele cu do­banda variabila aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, marja de dobanda va fi stabilita prin scaderea din valoarea doban­zii varia­bi­le, de la data in­ch­eierii contrac­tului, a valorii indi­c­e­lui de referinta de la data in­che­ierii contrac­tului. In con­tractele de credit in care era pre­va­zuta o anumita mar­ja, aceas­ta va fi inlocuita cu marja calculata potrivit prezentului paragraf”. Un alt amen­da­ment se refera la inter­zi­cerea perceperii unui comision, tarif, speza bancara sau orice alt cost, in cazul in care consu­ma­to­rul do­reste atat refinantarea sau reesalo­narea/restruc­turarea credit­u­lui, cat si schimbarea datei de scadenta a ratelor. Deputatii din Comisie au mai propus si obligatia bancilor de a stabili in suma fixa comisionul de analiza a dosarului de credit si comi­sio­nul unic, aceeasi suma fiind perceputa tuturor consuma­torilor cu acelasi tip de credit: ipote­car/imo­biliar, consum/ne­­voi per­so­n­ale sau card/des­co­pe­rit de cont.  Su­ma fixa nu se va calcula ca pro­cent aplicat la sold. Parl­a­mentarii au  mai propus ca dobanda penalizatoare sa fie aplicata in procent fix la suma ce reprezinta credit restant, nivelul acesteia nepu­tand fi maj­orat pe perioada de deru­lare a contractului.

In sedinta de marti, Comisia de buget-finante a decis sa accepte amen­da­men­te de la cei interesati pana in data de 21 octombrie 2010, urmand sa le dezbata in data de 27 octombrie 2010.