Procurorul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) a solicitat, în şedinţa de joi, ca Adrian Năstase să fie adus în faţa instanţei, apreciind că în absenţa condamnatului procedura nu ar fi îndeplinită, în timp ce ANP a înaintat actele de dovedire a îndeplinirii procedurii de citare în acest caz.


Procurorul de şedinţă a afirmat că este lipsă de procedură, fiind obligatorie prezenţa lui Năstase în sala de şedinţă. Avocaţii au cerut recalificarea cererii înaintată instanţei, respectiv de transformare din solicitare de amânare a executării pedepsei în cerere de întrerupere a executării pedepsei.
Procurorul DNA s-a opus, precizând că cele două cereri au premise şi proceduri diferite.

Potrivit articolului 453, alineatul (1) din Codul de procedură penală (Cpp), executarea pedepsei închisorii poate fi amânată în următoarele cazuri: când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei, iar instanţa apreciază că amânarea executării şi lăsarea în libertate nu prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. În acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare.

De asemenea, mai poate fi amânată atunci când, din cauza unor împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează. În acest caz, executarea poate fi amânată cel mult trei luni şi numai o singură dată. Potrivit articolului 455 Cpp, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă în cazurile şi condiţiile prevăzute de articolul 453 Cpp.

Şedinţa de judecată este prezidată de judecătoarea Elena Burlan, cea care l-a achitat pe doctorul Şerban Brădişteanu de faptele de corupţie. Marţi, Şerban Brădişteanu a fost pus sub acuzare de către DNA pe motiv că a zădărnicit punerea în executare a mandatului de încarcerare a lui Adrian Năstase, internat la Spitalul de Urgenţă Floreasca după o tentativă de sinucidere. Medicul l-ar fi ţinut în spital mai mult decât era necesar.