Companiile de asigurari grupate in Pool-ul de Asigurare Impo­tri­va Dezastrelor (PAID) au reusit pana acum sa determine 0,5% din proprietarii celor opt milioa­ne de imobile din Romania sa incheie po­lite obligatorii de asigurare a locuintelor. PAID spera ca pana la finalul anului pro­cen­tul sa creasca de cinci ori. In prezent, ori­ce locuinta poate fi asigurata obli­ga­toriu, insa este posibil ca Parlamentul sa adopte cateva exceptii de la lege.

Asiguratorii au reusit pana acum sa incheie circa 40.000 de polite de asigurari obligatorii pentru locuinte (AOL), potrivit datelor PAID. Procentul nu este mare, insa emiterea de polite a inceput efectiv in luna iulie, cand inca nu toate lucrurile erau puse la punct. Pana la sfarsitul anului, oficialii PAID spera sa incheie 200.000 de contracte. In Romania sunt aproximativ opt milioane de locuinte care trebuie protejate impotriva inundatiilor, cutremu­re­lor si alunecarilor de teren, in con­for­mitate cu prevederile Legii 260/2008. „Incercam sa facem cunoscute cerin­tele le­gii si sa-i facem pe oameni sa inteleaga ca, desi este obligatorie, legea este in avanta­jul lor”, a declarat Marius Bulugea, direc­torul gene­ral al PAID. Emiterea primelor polite AOL a avut loc dupa producerea inun­da­tiilor cu efecte dezastruoase din aceasta vara. Procesul a fost urgentat de faptul ca autoritatile au fost puse din nou in situatia de a acorda despagubiri per­soanelor afec­tate, chiar daca nu toate societatile din cadrul PAID erau pregatite in totalitate pentru a subscrie polite. „Au fost cateva mici probleme inerente. La inceput au fost cativa asiguratori care s-au miscat un pic mai greu. Noi ne-am dorit ca de la debut sa fie pregatiti, dar am cons­tatat ca nu puteau sa lucreze la capacitate maxima”, a afirmat directorul general al PAID. Problemele, legate in special de aplicatiile informatice folosite, au fost rezolvate insa in scurt timp.


Cladirile cu bulina ar putea fi introduse la exceptii


In prezent toate locuintele pot fi asigurate, indiferent daca sunt situate in zone predispuse unor dezastre naturale sau sunt incadrate in diferite clase de risc seismic. Singura conditie este ca imobilele sa aiba autorizatie de constructie si sa fie in stare buna. De exemplu, daca o cladire se poate prabusi la un cutremur de inten­sitate mai mare, existand rapoarte de exper­tiza in acest sens, dar este intacta, lo­cuita si functionala, atunci asigurarea aces­teia este obligatorie. In cazul in care imobilul are cateva avarii vizibile, inche­ierea unei polite AOL va putea fi facuta dupa efectuarea reparatiilor necesare.

„Daca ma refer strict la continutul legii, nu se face nicaieri referire la cladiri cu risc ridicat. Ca atare, atunci cand am o solici­tare, ma deplasez sa vad daca respectiva cladire exista, este in picioare si nu are nici o avarie. In acest caz nu am ce sa fac si inchei asigurare”, a explicat Marius Bulu­gea, direc­torul general PAID. La Senat exista un proiect de modificare a Legii 260/2008 prin care se vor aduce, daca vor fi adoptate, cateva modificari importante. Una dintre acestea se refera la faptul ca nu va mai fi posibila asigurarea cladirilor incadrate in clasa I de risc seismic pentru nici unul dintre riscurile prevazute de lege, pana la efectuarea reparatiilor. O alta schimbare este aceea ca plata despagu­birilor va fi facuta de PAID, avand in vedere ca asigu­ratorul nu pastreaza prime­le incasate, ci le vireaza Pool-ului. Marius Bulugea spune ca problemele cu reasigurarea contractelor au fost rezolvate, iar plata primelor de reasi­gurare va fi facu­ta pe masura ce pro­prietarii imo­bilelor le vor asigura.

Contractele AOL schimba politica asiguratorilor

 
Asigurarea obligatorie a locuintelor va schimba regulile jocului pe piata din Roma­nia. Pentru dezastrele naturale nu con­­teaza care este compania la care ape­lezi deoarece banii merg la PAID. In aceste conditii, batalia se duce pentru politele facultative prin care sunt asigurate alte ris­curi sau se „suplimenteaza” pragul stabi­lit de Legea 260/2008. Potrivit actului nor­mativ, pentru locuintele cu prime anuale de 10 euro, valoarea despagu­birilor va fi de 10.000 de euro, iar pentru cele cu 20 de euro de maximum 20.000 de euro. Practic, pentru inundatii, alunecari de teren si cutremure nu va mai exista concurenta sub 10.000 de euro sau 20.000 de euro. Companiile au inceput deja sa iasa pe piata cu oferte adaptate noilor conditii, cum ar fi aceea ca in cazul incheierii unei asigu­rari facul­tative sa se scada din pretul aces­teia pri­ma pentru polita AOL. „Probabil ca fie­ca­re din­tre companiile de asigurari isi cons­­truieste politele facul­ta­tive astfel incat, pe langa polita obligatorie, sa permita si asi­gurarea celorlalte riscuri. Este posibil ca pro­dusele sa fie regandite in asa fel incat sa cu­prinda si politele obli­gatorii”, a afirmat direc­torul general al PAID. In ultima peri­oada au aparut infor­ma­tii si despre faptul ca unii asiguratori refu­za sa incheie con­trac­te daca pro­prie­tarii nu sunt de acord sa cum­pere si o asi­gurare facultativa. Oficialii Auto­ritatii Na­tionale pentru Protectia Con­su­mato­rilor spun ca nu au decat sase plan­geri la nivel central privind acest domeniu, dar acestea sunt mai vechi. In teritoriu insa este posibil sa existe mai multe reclamatii.