Potrivit datelor ANCOM, este pentru prima data cand atat rata de penetrare pentru serviciile de tip DTH, cat si rata de penetrare pentru ser­viciile de retransmisie prin intermediul retelelor de cablu se afla in scadere.

„Numarul total de abonati din Romania la servicii de retransmisie a programelor audio­vizuale prin intermediul platformelor DTH a sca­zut in prima jumatate a anului 2010 la 2,26 mi­lioane de abonati, de la 2,33 milioane la sfar­situl anului 2009, fiind pentru prima data de la introducerea acestei tehnologii in Romania cand se inregistreaza o astfel de scadere”, a declarat presedintele ANCOM Catalin Marinescu, prezent ieri la cea de-a 15-a editie a Conventiei de Co­municatii prin Cablu.

La jumatatea anului 2010, peste 2,6 milioane de abonati receptionau programele audiovizuale in format digital, dintre care 0,35 milioane erau abonati ai retelelor digitale de cablu (in crestere cu peste 10% fata de sfarsitul anului 2009).

Romanii prind „gustul” tehnologiei IPTV


O crestere importanta, de aproximativ 17 ori, s-a inregistrat in cazul numarului de abonati prin intermediul tehnologiei IPTV, insa ponderea acestora in totalul numarului de abonati ramane in continuare la o valoare redusa, de doar 0,2%.

Cu aceasta ocazie, presedintele ANCOM a de­clarat ca Autoritatea, in anul 2011, va defini o serie de parametri de calitate ce vor fi inclusi in contractele incheiate cu utilizatorii finali si in conditiile generale de furnizare a serviciului de programe media audiovizuale, dupa caz, in ve­derea protejarii intereselor acestora in relatia cu furnizorii de servicii de comunicatii elec­tro­nice destinate publicului.

O masura similara ia in calcul ANCOM si pen­tru furnizorii de internet. Acestia vor fi obligati sa publice parametrii de calitate si procedurile de masurare a acestora pe paginile proprii de in­ternet si in contractele cu cli­entii, potrivit unui proiect de decizie al Auto­ritatii. Potrivit oficialilor ANCOM, cel mai de­vreme, decizia poate intra in vigoare la 1 ia­nuarie anul viitor. Astfel, furnizorii de servicii de acces la internet vor avea obligatia publicarii parametrilor de calitate administrativi precum termenul necesar pentru furnizarea accesului la internet, termenul de remediere a deran­jamen­telor, frecventa reclamatiilor utiliza­torului, a celor referitoare la deranjamente si privind corec­titu­dinea facturarii, precum si termenul de solu­tionare a reclamatiilor utili­zatorilor.

Totodata, furnizorii cu peste 1.000 de cone­xiuni vor publica si parametrii de calitate tehnici, precum viteza de transfer al datelor, intarzierea de transfer, variatia intarzierii de transfer si rata pierderii de pachete. La finele primului semestru, potrivit ANCOM, doar 111 furnizori se inscriau in acesti parametri, ei totalizand insa 93,62% din piata.

Furnizorii de servicii de acces la internet mentionati vor rea­liza, administra si pune la dispozitia utili­zatorilor o aplicatie proprie care sa masoare si sa evalueze, in timp real, indicatorii tehnici de calitate pentru serviciul de acces la internet. „ANCOM considera ca imbunatatirea gradului de informare a utili­zatorilor contribuie la cresterea puterii consu­matorilor si a capacitatii acestora de a-si apara mai bine interesele si, in acelasi timp, stimuleaza si sustine concurenta. Utilizatorii informati, care sunt pregatiti sa-si exercite abilitatea de a alege, pun o presiune necesara asupra furnizorilor, sti­mulandu-i sa ofere servicii inovatoare, la o calitate tot mai buna si la tarife tot mai competitive”, declara recent Catalin Marinescu. In cazul in care furnizorii nu se vor conforma, acestia risca amenzi de maxi­mum 50.000 de lei.

Sectoare strategice

  • Numarul total de abonati la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale a scazut cu aproape 100.000
  • Numarul total de abonati 5,73 milioane
  • Rata de penetrare la nivel de gospodarii - 78,3%
  • La jumatatea anului 2010, peste 2,6 milioane de abonati receptionau programele audiovizuale in format digital