Erste Group, acţionarul majoritar al BCR, a înregistrat în primele şese luni un profit net după plata intereselor minoritare de 453,6 milioane euro, cu 12,9% sub câştigul din perioada similară a anului trecut, de 520,8 milioane euro.Ajustat la efectele extraordinare majore, altele decât taxele bancare, profitul net s-a situat la 350 milioane euro. "În pofida contextului operaţional dificil, Erste Group a înregistrat în primul semestru din 2012 un profit net de 453,6 milioane euro. Acest rezultat a fost influenţat, atât în mod pozitiv cât şi negativ, de factori extraordinari; cu toate acestea reflectă fundamentul solid al modelului nostru de afaceri. Mai mult, am făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte capitalul: indicele Core Tier 1 calculat conform metodologiei EBA s-a majorat la 9,9% la sfârşitul lunii iunie. Luând în considerare şi profitul reportat, indicele s-a îmbunătăţit la 10,4%. Mai mult, am continuat să înregistrăm creşteri ale depozitelor atrase de la clienţi", a declarat directorul general al Erste Group Bank, Andreas Treichl (foto), într-un raport transmis marţi cu ocazia prezentării rezultatelor financiare semestriale.

Continuarea reducerii activelor secundare demonstrează angajamentul Erste pentru operaţiunile principale cu clienţi persoane fizice şi corporate din Europa Centrală şi de Est, potrivit lui Treichl. "În timp ce am continuat să înregistrăm rezultate stabile în Austria, Republica Cehă şi în Slovacia, ne-am angajat să transformăm subsidiara din România astfel încât să putem profita de oportunităţile de dezvoltare pe termen mediu", a mai spus el.
Profitul operaţional a scăzut cu 11,2%, la 1,751 miliarde euro, de la 1,972 miliarde euro, întrucât diminuarea venitului operaţional a fost mai accentuată decât reducerea costurilor operaţionale.

Evoluţia venitului operaţional a fost determinată în principal de reducerea venitului net din tranzacţionare ca urmare a diminuării câştigurilor din reevaluare. Venitul operaţional a scăzut cu 6,7%, la 3,63 miliarde euro, faţă de 3,89 miliarde euro în primele şase luni ale anului trecut. Scăderea a fost determinată de reducerea uşoară a venitului net din dobânzi cu 1,9%, la 2,65 miliarde euro, de declinul venitului net din taxe şi comisioane cu 4,5%, la 865,5 milioane euro, şi de venitul net mai redus din tranzacţionare, cu 57,9%, la 121,5 milioane euro.

Cheltuielile administrative generale s-au diminuat cu 2%, la 1,887 miliarde euro, faţă de 1,926 miliarde euro în prima jumătate a anului trecut. Astfel, raportul cost/venit s-a situat la 51,9%, faţă de 49,4% în primul semestru din 2011. Costurile de risc au crescut cu 6,6%, de la 920,8 milioane euro la 981,8 milioane, respectiv 146 puncte de bază în raport cu nivelul mediu al împrumuturilor către clienţi.

"Cu excepţia României şi Croaţiei, nivelul de provizionare pentru pieţele principale s-a diminuat sau s-a menţinut stabil. Calitatea portofoliului de active a înregistrat o evoluţie mixtă, mai exact a avut un trend pozitiv în Austria, Cehia şi Slovacia, dar s-a deteriorat în România, Ungaria şi Croaţia. Per total, rata creditelor neperformante (NPL) a urcat de la 8,5% la 31 decembrie 2011 la 9,2% la finele S1 2012, iar rata de acoperire a creditelor neperformante s-a îmbunătăţit de la 61,0% la 61,2%", potrivit Erste.

În timp ce profitul operaţional pentru 2012 este estimat că va fi mai mic decât cel din 2011, se previzionează o diminuare a costurilor de risc la aproape 2 miliarde euro în 2012, în pofida faptului că acest indicator va atinge nivelul maxim în România. În plus, Erste Group se aşteaptă ca subsidiara din România să revină pe profit în 2013.Totalul activelor Erste a crescut cu 2,5% faţă de sfârşitul anului 2011, la 215,2 miliarde euro.
"O majorare semnificativă a depozitelor clienţilor a condus la plasarea excesului de lichiditate în active financiare cu grad ridicat de lichiditate şi la băncile centrale. Rata solvabilităţii a rămas aproape constantă, la 14,3%, în timp ce activele ponderate la risc s-au diminuat cu 5,1 miliarde euro, la 109 miliarde euro.

Drept consecinţă, rata solvabilităţii continuă să se situeze la un nivel confortabil peste cerinţele minime legale, de 8,0%. Indicele Tier 1, raportat la riscul total şi calculat în conformitate cu cerinţele Basel 2.5, a fost la 30 iunie 2012 de 10,7%, comparativ cu 10,4% la 31 decembrie 2011", se arată în raportul financiar.

Erste a anunţat, marţi, că va amortiza fondul comercial al BCR cu 210 milioane euro, o măsură similară fiind luată în octombrie, când grupul austriac a amortizat fondul comercial al subsidiarei din România cu 700 milioane euro. "Ca urmare a rezultatelor semestriale obţinute de BCR, Erste Group a efectuat un test de impairment privind fondul comercial, care a relevat faptul că este necesară amortizarea fondului comercial cu 210 milioane euro", se arată în raportul Erste.

În raportul Erste, BCR figurează pentru primul semestru cu o pierdere de 140,5 milioane euro, faţă de 2,3 milioane euro în perioada similară a anului trecut. Rezultatul negativ a fost determinat în principal de majorarea provizioanelor de risc pentru împrumuturi şi avansuri cu 62,8%, la 364,9 milioane euro, şi de scăderea veniturilor din dobânzi, cu 19,9%, la 284,3 milioane euro. Erste se aşteaptă în continuare că Austria, România şi Slovacia vor înregistra creştere economică, estimările pentru celelalte economii indică o scădere a PIB-ului, pe fondul cheltuielilor moderate ale sectorului public şi gospodăriilor private, precum şi al activităţii de investiţii diminuate şi exporturilor tot mai reduse.

"Criza datoriilor suverane din statele de la periferia zonei euro continuă să ocupe un rol important pe agenda politică şi în evoluţia principalilor indicatori economici. În acest context, priorităţile Erste Group pentru restul anului 2012 vor fi menţinerea nivelului ridicat al capitalului, precum şi al lichidităţii, şi managementul strict al costurilor. Continuarea reducerii activelor secundare, diminuarea randamentelor la obligaţiunile de stat bine cotate, absenţa creşterii creditării la nivelul pieţei, precum şi nivelul redus al creditelor de consum nou acordate populaţiei vor avea un impact negativ asupra venitului net din dobânzi. Venitul din taxe şi comisioane aferent operaţiunilor cu active mobiliare şi de asset management va rămâne sub presiune", se mai arată în raport.

Erste Group estimează că va îndeplini toate cerinţe privind capitalul (EBA, Basel 3) în mod confortabil, sustenabil şi la timp, "având o situaţie a lichidităţii mai bună comparativ cu majoritatea competitorilor şi, prin urmare, consideră că deţine o poziţie favorabilă pentru a profita în viitor de oportunităţile de creştere a operaţiunilor principale cu clienţi".