Banca Europeană pentru Investiţii (BEI), Banca Mondială (BM) şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) au pregătit un plan de acţiune pentru susţinerea creşterii economice în Europa Centrală şi de Est (ECE) care include finanţări de 30 miliarde euro în următorii doi ani.


Ţările vizate sunt România, Albania, Bosnia Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, Macedonia, Ungaria, Kosovo, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovacia şi Slovenia. Planul are scopul de a atenua impactul crizei din zona euro asupra economiilor emergente din Europa, se spune într-un comunicat transmis joi şi semnat de preşedinţii celor trei instituţii, Werner Hoyer, Jim Yong Kim şi Sir Suma Chakrabarti.

Planul a fost dezvoltat sub incidenţa Iniţiativei de la Viena şi vizează revigorarea creşterii economice prin susţinerea de proiecte din sectorul privat şi cel public, în domenii care includ infrastructura, investiţiile corporatiste şi sectorul financiar.Grupul BEI s-a angajat să participe cu minimum 20 miliarde euro, în timp ce Banca Mondială a alocat 6,5 miliarde euro, iar contribuţia BERD este preconizată la 4 miliarde euro.

Instituţiile financiare internaţionale au mai derulat în perioada 2009-2010 un plan asemănător, prin care şi-au asumat angajamente de finanţare de 24,5 miliarde euro în regiune, depăşind ţintele iniţiale, pentru a combate efectele crizei financiare mondiale asupra economiilor emergente europene. Programul anunţat joi este diferit în mai multe privinţe, se spune în comunicat. Astfel, finanţările vor ajuta creşterea economică în special prin sprijinirea iniţiativelor de restructurare, consolidare şi diversificare economică, prin întărirea competitivităţii economice pe termen lung prin înlesnirea accesului la credit pe termen îndelungat, utilizarea injecţiilor de capital acolo unde va fi necesar şi posibil, mobilizarea de finanţare pentru comerţul la export şi susţinerea reformelor de politică economică.

Suma alocată de BEI, banca de investiţii a Uniunii Europene, vizează împrumuturi pe termen lung către sectorul public şi cel privat, în zone prioritate precum întreprinderile mici şi mijlocii, energia regenerabilă, inovaţia şi convergenţa. Instituţia va acorda atenţie sporită mobilizării de grant-uri UE şi valorificării fondurilor private şi publice, precum şi furnizării de servicii de consiliere unde va fi necesar.

Banca Mondială va participa la proiect prin instituţiile membre ale grupului, respectiv Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), International Development Association (IDA), International Finance Corporation (IFC) şi Multilateral Investment Guarantii Agency (MIGA). BIRD şi IDA vor oferi finanţare în sprijinirea politicilor economice şi asistenţă tehnică în ţările vizate în timp ce IFC va sprijini sectorul privat prin investiţii şi servicii de consultanţă, în sectoare pentru cel bancar, infrastructura, producţia manufacturieră, agribusiness, servicii şi comerţ. MIGA va oferi servicii de asigurare împotriva riscurilor politice, sprijinind proiectele de investiţii în toate sectoarele economice.

Contribuţia BERD presupune atât împrumuturi, cât şi finanţare prin injecţii de capital şi finanţarea comerţului pentru facilitarea integrării regionale şi creşterii economice prin export. Investiţiile BERD vor fi însoţite de "încurajarea" restructurării şi diversificării economice, dar şi îmbunătăţirii guvernanţei corporative.