EximBank a acordat in primele patru luni ale acestui an facilitati totale de peste 200 de milioane de lei companiilor care deruleaza proiecte cu finantare europeana, valoare care este dubla fata de cea inregistrata pe ansamblul anului 2010. „De la ince­putul anului si pana la finalul lunii aprilie, peste 30 de societati comer­cia­le au beneficiat de suportul nostru pentru imple­men­tarea unor pro­iec­te care au fi­nan- tare eu­ro­peana. Valoarea totala a acestora se apropie de 370 de milioane de lei, ceea ce inseamna, de ase­menea, mai mult decat dublu fata de valoarea proiectelor sustinute tot anul trecut”, a explicat Ionut Costea, presedintele EximBank.   O mare parte a proiectelor care au beneficiat de facilitati EximBank in acest an au vizat investitii in domeniul cresterii animalelor - realizare de ferme si constructie de adaposturi - in cadrul Masurii 121 - „Modernizarea exploa­tatiilor agricole” din cadrul Pro­gra­mului National de Dezvoltare Ru­rala 2007-2013. In functie de tipul pro­iectului, EximBank poate acorda credite de investitii destinate cofinan­tarii, credite des­ti­nate pre­finan­tarii ne­voilor com­pa­ni­ilor pen­tru aco­- perirea de­ca­la­jului de timp care apare intre momentul pla­tilor facute catre furnizori in ca­drul proiec­tu­lui si cel al in­casa­rilor de la auto­ritatea de mana­- ­gement, precum si scrisori de confort. In plus, EximBank poate garan­ta creditele con­tractate de companii de la alte banci comerciale pentru imple­mentarea proiectelor sustinute din fonduri structurale.