Fiscul are de recuperat 560 de milioane de lei (136 de milioane de euro) reprezentand TVA aferenta tranzactiilor realizate de persoane fizice in scop comercial in pe­rioada 2006-2008, potrivit datelor ANAF privind controalele realizate pana in februarie 2011. Pana in prezent, statul a incasat 14% din bani, respectiv 80 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro).

Agentia Nationala de Administrare Fiscala este pe urmele persoanelor fizice care au realizat tranzactii imobiliare in scop comercial in perioada 2006-2008.

In total, pana in luna februarie a acestui an, in urma controalelor realizate, statul a stabilit ca are de recuperat aproximativ 560 de milioane de lei (136 de milioane de euro, calculat la un curs de 4,1 lei/euro), din care a incasat aproximativ 14%, respectiv 80 de milioane de lei (20 de milioane de euro).

Numai din tranzactiile realizate in judetul Ilfov statul are de recuperat 200 de milioane de lei (48 de milioane de euro). Din aceasta suma Fiscul a incasat 2 milioane de lei, adica doar 1%.

Incasari nesemnificative

Din tranzactiile realizate in Bucuresti si Sibiu (controlate de ANAF), statul are de recuperat 60 de milioane de lei din care a incasat 4 milioane de lei si, res­pectiv, 6 milioane de lei. Un alt exemplu ar fi judetul Brasov, de unde trebuie recu­perate 25 de milioane de lei, din care s-au platit 4 mili­oane de lei. Din judetul Cluj, Fis­cul trebuie sa re­cu­pe­reze TVA de 23 de mi­li­oa­ne de lei, suma din care a inca­sat 4 milioane de lei.
Din aceste sume de recuperat, o parte sunt reprezentate de bunuri imobile confiscate de Fisc in contul datoriilor. Parte din aceste apartamente au fost deja scoase la vanzare pe site-ul Agentei Natio­nale de Ad­mi­nis­trare Fis­cala, prin licitatie.
Statul a inceput inca din 2009 demersurile pentru controlul persoa­nelor fizice care au realizat tranzactii imobiliare in scopuri comerciale in perioada 2006-2008. Potri­vit unor date recente prezentate de compania de consultanta Nexia, valoa­rea TVA pentru toate tranzactiile imobiliare rea­lizate de persoanele fizice in anii 2006-2008 este de aproximativ 4 miliarde de euro, iar din aceste tranzactii 75% au fost ,,pur­tatoare” de TVA.

Ce spune legislatia


Tranzactiile pentru care trebuia platita TVA sunt cele realizate cu locu­inte noi si cu terenuri construibile, cu caracter de continuitate. In perioada 2006-2008, con­form datelor Fiscului, apro­ximativ 8.000 de persoane fizice au realizat 85.000 de tranzactii imobiliare. Po­trivit repre­zentantilor Ne­xia Roma­nia, numai 1% din aces­te per­soane s-au inre­gistrat ca platitori de TVA.

Conform legii, perso­anele fizice care efectueaza tranzactii imobiliare in scop personal sunt scutite de la plata Taxei pe Valoa­rea Adaugata. Aceasta facilitate a fost utilizata de numerosi dezvoltatori care au inregistrat tranzactiile in nume personal si nu prin intermediul unor firme. Fiscul considera insa ca dovedirea unor acte de comert derulate de o persoana fizica implica automat ca aceasta este platitoare de TVA si nu se aplica scutirea de taxa.