Generali Pensii va prelua de la Onix Asigurari (fosta OTP Asigurari) fondul de pensii facultative OTP Stra­teg, dupa ce Comisia de Supra­ve­ghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a hotarat autorizarea prea­labila a procesului. Operatiunea de autorizare prealabila a fost aprobata, ieri, de Consiliul CSSPP, se arata intr-un comunicat al institutiei. „Consi­liul CSSPP a decis autorizarea pre­a­labila a fuziunii fondului de pensii facultative OTP Strateg, fond absor­­bit, admi­nis­trat de Onix Asigurari, cu fon­dul de pensii facultative Stabil, fond absorbant, ad­mi­nistrat de Gene­rali Pensii”, se pre­­ci­zeaza in co­municat.

La finalul lunii iunie, OTP Stra­teg avea 301 participanti si active nete de 320.401 lei. La randul sau, fondul Stabil numara 3.610 clienti si active nete de 2,44 milioane de lei.

Participantii care nu sunt de acord cu prevederile prospectului schemei de pensii facultative ale fondului absorbant se vor putea transfera fara penalitati de transfer la oricare alt fond de pensii facul­tativ, in termen de 45 de zile calen­daristice de la data publicarii anun­tului privind fuziunea.  Fuziu­nea se va putea finaliza numai la o data ulterioara acestui termen.

Administratorul fondului de pensii care urmeaza a fi absorbit are obligatia de a transmite partici­pan­tilor fondului de pensii faculta­tive documentul de informare si con­sultare, precum si de a publica ­acest document in cel putin doua coti­diene de circulatie nationala, pe o perioada de cel putin trei zile consecutive.

Totodata aceste infor­matii se vor re­ga­si pe pagina pro­prie de internet a ad­mi­nistra­tori­lor fon­durilor de pen­sii facultative impli­­cate in fuziune, unde se vor men­­tine pe toata peri­oa­da de desfa­surare a fuziunii.

Lansat in mai 2007, segmentul pensiilor facultative (Pilonul II) a atins, la 30 iunie, active nete de 385,32 milioane de lei si 241.406 participanti, in 13 fonduri. Generali Pensii activeaza si pe segmentul pensiilor private obligatorii, unde admi­nistreaza fondul Aripi, cu 511.237 de clienti si active nete de 433,78 milioane de lei.