Guvernul a aprobat un proiect de lege al Minis­terului Dezvoltarii prin care se interzice montarea supraterana, pe domeniul public, a sistemelor de telecomunicatii, alimentare cu apa, energie elec­trica, termoficare, transport in comun si a auto­ma­telor pentru semnalizare rutiera. Astfel, se interzice amplasarea retelelor edilitare pe stalpi de iluminat public si de distributie a curentului electric, pe plantatii de aliniament, pe elemente de fatada ale imobilelor ori pe alte elemente/structuri de aceasta natura. Potrivit documentului, montarea echipa­men­telor se va executa subteran si in incinte sau in nisele constructiilor, cu acordul prealabil al proprietarilor. Documentatiile tehnice elaborate pentru obiective de investitii privind realiza­rea/extinderea/modernizarea/reabilitarea retelei stradale, precum si a drumurilor de interes local, judetean si national situate in extravilanul localitatilor, vor prevedea in mod obligatoriu canale subterane in vederea amplasarii retelelor edilitare. Prevederile se vor aplica inclusiv obiectivelor de investitii ale caror studii de prefezabilitate si/sau studii de fezabilitate sunt in curs de elaborare la data intrarii in vigoare a acestor prevederi.